برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

افزايش پاسخ سيستم ايمني با تجويز همزمان اليگوداكسي نوكلئوتيدهاي حاوي CpG وتوكسوييد كزاز، در ميكروسفر PLGA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يك گروه از ادجوانتهاي قوي اليگوداكسي نوكلئوتايدهاي (ODNs) سنتيك حاوي جفت باز CpG هستند. تقريبا در تمام گزارشهايي كه در مورد استفاده CpG ODN و آنتي ژن منتشر شده است، شكل محلول اين ادجوانت و آنتي ژن استفاده شده است. مشخص شده است كه تجويز همزمان CpG ODN و آنتي ژن به يك سلول ارايه دهنده آنتي ژن (APC) پاسخ ايمني عليه آن آنتي ژن را افزايش ميدهد. هدف اين مطالعه انكپسولاسيون همزمان توكسوييد كزاز (TT) و CpG ODN درون ميكروسفرPLGA (Poly(lactide-co-glycolide)  و بررسي پاسخهاي ايمني به دست آمده در اثر تجويز همزمان اين دوصورت انكپسوله در يك ميكروسفر است.
2 Lf
توكسوييد كزاز و 4 ميكروگرم CpG - ODN به صورت زيرجلدي به صورتهاي زير به گروه هاي چهارتايي از موش تزريق شد: TT (1) و CpG - ODN به صورت انكپسوله همزمان درون يك ميكروسفر، TT (2) انكپسوله درون ميكروسفر، TT (3) انكپسوله همراه با محلول CpG - ODN (غيرانكپسوله)، (4) محلول TT وCpG - ODN ، (5) محلولTT ، TT (6) جذب شده بر روي آلوم (واكسن معمول). سلولهايT  جدا شده از موشهاي گروه 1 تكثير بسيار بالايي از سلولهاي T (ضريب تكثير = 45 در آزمون تكثير سلولهاي (T و همچنين تيتر بالايي از اينترفرون (2694.7±41.1 pg/ml) γ نشان دادند كه به صورت معني داري بالاتر از گروه هاي ديگر بود. سرم جدا شده از موشهاي اين گروه نيز تيتر بسيار بالايي ازIgG  ضدتوكسوييد كزاز نشان دادند (end point titer=2560000) كه 16 برابر بيشتر از گروه ايمن شده با محلول TT و CpG-ODN بود. همچنين تيتر IgG1، IgG3 و IgG2b به دست آمده از گروه 1 به ميزان قابل ملاحظه اي بالاتر از گروه هاي ديگر بود. قابل توجه اين كه پاسخ ايمني ايجاد شده در موشهاي تزريق شده با واكسن جذب شده بر روي آلوم بسيار كمتر از گروه 1 بود.
اين مطالعات به وضوع نشان ميدهد كه تجويز همزمان TT و CpG-ODN به صورت انكپسوله در يك ميكروسفر ايجاد ايمني بسيار بالايي از نوع IgG2b) Th1، IgG3، (INF-γ و همچنين (IgG1) Th2 مي نمايد. برايند پاسخ ايمني بيشتر متمايل به سمت Th1 بود. اين نتايج حاكي از اين بود كه تجويز همزمان CpG-ODN و آنتي ژن به صورت انكپسوله در يك ميكروسفر در مقايسه با تجويز محلول اين دو، كارآيي بيشتري در تحريك پاسخ ايمني دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجادی، س.، و جعفری، م.، و تفقدی، م.، و دیوان، م.، و ساموئل، ج. (1382). افزایش پاسخ سیستم ایمنی با تجویز همزمان الیگوداکسی نوکلئوتیدهای حاوی CpG وتوکسویید کزاز, در میکروسفر PLGA. مجله علوم پایه پزشکی ایران, 6(3 (پیاپی 19)), 221-236. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4522Vancouver : کپی

سجادی سیدابوالقاسم، جعفری محمودرضا، تفقدی محسن، دیوان مانیش، ساموئل جان. افزایش پاسخ سیستم ایمنی با تجویز همزمان الیگوداکسی نوکلئوتیدهای حاوی CpG وتوکسویید کزاز, در میکروسفر PLGA. مجله علوم پایه پزشکی ایران. 1382 [cited 2021October21];6(3 (پیاپی 19)):221-236. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4522IEEE : کپی

سجادی، س.، جعفری، م.، تفقدی، م.، دیوان، م.، ساموئل، ج.، 1382. افزایش پاسخ سیستم ایمنی با تجویز همزمان الیگوداکسی نوکلئوتیدهای حاوی CpG وتوکسویید کزاز, در میکروسفر PLGA. مجله علوم پایه پزشکی ایران, [online] 6(3 (پیاپی 19)), pp.221-236. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4522. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی