برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 205 تا صفحه 214 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير قارچهاي اندوفايت در بهبود ويژگيهاي فنوتيپي فسكيوي بلند Festuca arundinacea Schreb) و فسكيوي مرتعي (Festuca pratensis Huds) بومي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

قارچهاي اندوفايت وابسته به جنس نئوتيفوديوم (Neotyphodium)، با بيشتر گراسهاي سردسيري رابطة همزيستي برقرار ميكنند. اين قارچها ويژگيهاي رويشي، مورفولوژيك گياهان ميزبان را تغيير داده، باعث افزايش قدرت پايداري آنها ميشوند. اين پژوهش به منظور بررسي تأثير قارچهاي اندوفايت در بهبود ويژگيهاي فنوتيپي فسكيوي بلند (Fastuca arundinacea Schreb) و فسكيوي مرتعي (Festuca pratensis Huds) بومي ايران انجام گرفت. آزمايش در چارچوب طرح كاملاً تصادفي و به صورت فاكتوريل نتايج آزمايش نشان داد كه در بيشتر ويژگي هاي فنوتيپي مورد مطالعه، بين گياهان آلوده و عاري از قارچ، اختلاف آماري معني دار وجود دارد. اثر قارچهاي اندوفايت بر شمار پنجه در بوته، عملكرد علوفه در بوته، عمق طوقه، وزن طوقة خشك و وزن ريشة خشك، مثبت و معني دار شد. بين توده ها براي عملكرد علوفه در بوته، عمق طوقه، وزن طوقة خشك، وزن ريشة خشك و درصد مادة خشك، اختلاف آماري معني دار بود. اثر متقابل توده و قارچ براي عمق طوقه و وزن ريشة خشك معني دار گرديد. از اين رو ميتوان از قارچهاي اندوفايت در بهبود ويژگيهاي فنوتيپي اين گياهان استفاده كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرلوحی، آ.، و محمدی، ر. (1382). تاثیر قارچهای اندوفایت در بهبود ویژگیهای فنوتیپی فسکیوی بلند Festuca arundinacea Schreb) و فسکیوی مرتعی (Festuca pratensis Huds) بومی ایران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 7(2), 205-214. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4477Vancouver : کپی

میرلوحی آقافخر، محمدی رضا. تاثیر قارچهای اندوفایت در بهبود ویژگیهای فنوتیپی فسکیوی بلند Festuca arundinacea Schreb) و فسکیوی مرتعی (Festuca pratensis Huds) بومی ایران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1382 [cited 2021May18];7(2):205-214. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4477IEEE : کپی

میرلوحی، آ.، محمدی، ر.، 1382. تاثیر قارچهای اندوفایت در بهبود ویژگیهای فنوتیپی فسکیوی بلند Festuca arundinacea Schreb) و فسکیوی مرتعی (Festuca pratensis Huds) بومی ایران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 7(2), pp.205-214. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4477. 

 
بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی