برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  3 ; از صفحه 211 تا صفحه 215 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات ليپيدها، ليپوپروتئينها و بتا - هيدروكسي بوتيرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستني، زمان زايمان و اوايل دوران شيردهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

هدف: بررسي تغييرات ليپوپروتئينها و بتا هيدروكسي بوتيرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستني، زمان زايمان و اوايل دوران شيردهي.
طرح: طرح شبه آزمايشي از نوع تك گروهي سريهاي زماني.
حيوانات: پانزده راس بز ماده از نژاد آميخته ايراني، آبستن، بدون سابقه دو قلوزايي.
روش: از 8 هفته پيش از زايمان تا 8 هفته پس از زايمان، هر هفته در يك روز مشخص از وريد و داج بزها خونگيري به عمل مي آمد. در سرم بزهاي مورد مطالعه، كلسترول، تري گليسيريد، ليپيد تام، HDL- كلسترول، LDL- كلسترول،VLDL - كلسترول و بتا هيدروكسي بوتيرات مورد سنجش قرار گرفتند.
تجزيه و تحليل آماري: براي پي بردن به اختلاف معني دار هر پارامتر در هفته هاي مختلف نمونه گيري (پيش از زايمان و پس از آن) از آزمون Repeated measure of analysis of variance (Time series) استفاده شد. تمام مقادير به صورت ميانگين ± خطاي استاندارد در سطح (P<0.05) بيان شدند.
نتايج: ميزان كلسترول، تري گليسيريد، LDL- كلسترول وVLDL - كلسترول تغييرات معني داري را در هفته هاي پيش و پس از زايمان نشان دادند(P<0.05) . ميزان ليپيد تام،HDL - كلسترول و بتا هيدروكسي بوتيريك اسيد تغييرات معني داري را نشان ندادند (P>0.05). ميزان كلسترول در طول هفته هاي پيش از زايمان و هفته هاي پس از زايمان روند افزايش معني داري را نشان داد. ميزان تري گليسيريد در خلال هفته هاي پيش از زايمان تا زمان زايمان روند كاهشي داشته و در هفته هاي پس از زايمان روند افزايشي را نشان داد. ميزانLDL - كلسترول در خلال هفته هاي پيش و پس از زايمان روند افزايش معني داري را نشان داد. ميزانVLDL - كلسترول در خلال هفته هاي پيش از زايمان تا زمان زايمان روند كاهشي و در هفته هاي پس از زايمان روند افزايشي داشت.
نتيجه گيري: در هفته هاي قبل و بعد از زايمان بايد به تغييرات چربيها و ليپوپروتئينهاي سرم خون بز توجه داشت و از آنها در جهت دستيابي به تشخيص دقيقتر بيماريهاي متابوليك استفاده كرد. در اين زمان، تغييرات بتاهيدروكسي بوتيرات سرم معني دار و قابل اعتنا نمي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی