برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  3 ; از صفحه 241 تا صفحه 247 .
 
عنوان مقاله: 

باروري آزمايشگاهي تخمكهاي كومولوس دار يا بدون كومولوس گاو در غلظتهاي مختلف آلبومين سرم گاو با و يا بدون كافئين و هپارين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی تهران
 
چکیده: 

هدف: بررسي آزمايشگاهي ميزان باروري تخمكهاي بالغ شده گاو در مجاورت آلبومين سرم گاو و در حضور يا غياب كافئين و هپارين.
طرح: مطالعه مداخله اي.
نمونه ها: تخمكهاي گاو بالغ شده در آزمايشگاه.
روش: جمع آوري و انتقال تخمدانهاي دامهاي ذبح شده در كشتارگاه در محيط سرم فيزيولوژي استريل و در دماي 35-30 درجه سانتيگراد و حاوي آنتي بيوتيك، مكش فوليكولها و جداسازي تخمكها و كشت آنها در محيط كشت سلول TC-199 داراي 10 درصد سرم گوساله جنيني توسط حرارت غيرفعال شده، كشت تخمكها به مدت 24 ساعت در انكوباتور با حرارت 38.5 درجه سانتيگراد و 5 درصد گاز كربنيك، گرفتن كومولوس نيمي از تخمكها و تقسيم اتفاقي آنها در محيط باروري حاوي كافئين يا هپارين و غلظتهاي مختلف از البومين سرم گاو تلقيح تخمكها با اسپرم از ذوب خارج شده و قرار دادن آنها به مدت 24-22 ساعت در انكوباتور، ثابت نمودن تخمكها در اسيد الكل و رنگ آميزي آنها با استواورسئين و سپس مطالعه آنها با ميكروسكوپ فاز كنتراست جهت تعيين ميزان باروري. تجزيه و تحليل آماري: آناليز واريانس و در صورت وجود اختلاف معنادار، استفاده از آزمون دانكن.
نتايج: هنگامي كه تخمكهاي داراي كومولوس در حضور كافئين تلقيح شدند، اختلاف معناداري در باروري آنها در غلظتهاي مختلف آلبومين سرم گاو وجود نداشت (72 درصد در محيط فاقد آن، 78 درصد در محيط حاوي 5 ميلي گرم در سي سي، 83 درصد در محيط حاوي 10 ميلي گرم در سي سي و 62 درصد محيط حاوي 20 ميلي گرم در سي سي). در صورتي كه ميزان باروري تخمكهاي بدون كومولوس در محيط فاقد آلبومين (صفر) به طور معناداري كمتر (P<0.05) از باروري آن در غلظتهاي مختلف آلبومين (به ترتيب 19،18  و 15 درصد) بود. باروري تخمكهاي كومولوس دار و در حضور هپارين در محيط فاقد آلبومين 46 درصد و كمتر (P<0.05) از ميزان باروري آنها در غلظتهاي مختلف آن بود. در حالي كه باروري تخمكهاي بدون كومولوس در محيط فاقد آلبومين (صفر) و به طور معناداري كمتر (P<0.001) از محيطهاي حاوي غلظتهاي مختلف آن بود. در محيط فاقد كافئين و هپارين ميزان باروري بسيار كم و بيشترين آن مربوط به باروري تخمكهاي بدون كومولوس در غلظت 10 ميلي گرم در سي سي آلبومين سرم گاو بود كه 21 درصد آنها بارور شدند.
نتيجه گيري: هنگامي كه تخمكهاي گاو در شرايط آزمايشگاهي فاقد كومولوس است. هپارين اثر سينرژيستي با آلبومين سرم گاو در باروري آنها دارد. در صورتي كه تخمكهاي داراي كومولوس باشند، آلبومين را مي توان از محيط باروري حذف نمود ولي وجود كافئين يا هپارين براي باروري الزامي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی