4 SID.ir | بررسي مقايسه‌ اي تاثير پيش درماني با پانكورونيوم و آتراكوريوم بر طول اثر ساكسينيل كولين

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه‌ اي تاثير پيش درماني با پانكورونيوم و آتراكوريوم بر طول اثر ساكسينيل كولين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: جلوگيري از فاسيكولاسيون ناشي از ساكسينيل كولين به كمك پيش درماني با دوزهاي غير فلج كننده شل كننده‌هاي عضلاني غيردپلاريزان مي‌تواند بر روي كيفيت بلوك عصبي ـ عضلاني ناشي از ساكسينيل كولين و نيز و طول مدت اثر آن تاثير گذار باشد. كوتاه يا طولاني شدن مدت اثر ساكسينيل كولين مهم است زيرا كه مادام كه از برگشت نمودن فلج عضلاني ناشي از ساكسينيل كولين اطمينان حاصل نشده است، نبايد شل كننده غير دپلاريزان را تجويز نمود. در جستجوي بعمل آمده در نرم‌افزارهاي Med line 2003 و proquest 2003 در 15 سال گذشته، از ميان مطالعاتي كه در زمينه پيش درماني و جلوگيري از فاسيكولاسيون انجام شده است تنها مطالعة Ebeling توجه خود را به تغييرات مدت اثر ساكسينيل كولين به دنبال پيش درماني معطوف داشته است. در مطالعه فوق افزايش طول اثر ساكسينيل كولين با پانكورونيوم و كاهش طول اثر آن با آتراكوريوم مشاهده گرديد. روش بررسي: در مطالعه حاضر به روش كارآزمايي باليني تصادفي شده (Randomized Clinical Trial) است، طول مدت ساكسينيل كولين به دنبال پيش درماني با آتراكوريوم و پانكورونيوم در 98 بيمار 50-20 ساله متعلق به كلاس II و ASA I كه كانديد اعمال جراحي غير اورژانس تحت بيهوشي عمومي بودند، مورد بررسي قرار گرفته است. بيماران به صورت تصادفي در سه گروه آتراكوريوم (33 نفر)، پانكورونيوم (33 نفر) و شاهد (32 نفر) قرار گرفتند. قبل از تزريق ساكسينيل كولين به گروههاي A و B به ترتيب: آتراكوريوم 50 mg/kg و پانكورونيوم 10 mg/kg به صورت وريدي تزريق شد. بيماران گروه C دارويي به عنوان پيش درماني دريافت نكردند. فاصله زماني از بين رفتن اولين موج پاسخ به تحريك Four of Train: T.O.F عصب اولنار در ناحيه مچ دست تا بازگشت آن، به عنوان طول مدت فلج عضلاني ناشي از ساكسينيل كولين شناخته و اندازه گيري شد. يافته‌ها: طول اثر ساكسينيل كولين به دنبال پيش درماني با آتراكوريوم (0.24±5.58) دقيقه در مقايسه با گروه شاهد (0.26±4.36) دقيقه كوتاهتر بود؛ در حاليكه پيش درماني با پانكورونيوم (0.29±10.79) دقيقه باعث افزايش آن گرديد. اختلاف بين سه گروه از لحاظ آماري معني‌دار بود (0.001>P). نتيجه‌گيري: طولاني شدن اثر ساكسينيل كولين بعد از پانكورونيوم احتمالا ناشي از اثر شناخته شده پانكورونيوم در مهار آنزيم پسودو كولين‌استرار مي‌باشد. آتراكوريوم مي‌تواند به واسطه آنتاگونيسم رقابتي رسپتورهاي استيل‌كولين باعث افزايش علظت ساكسينيل كولين باند نشده به رسپتورو كاهش طول اثر آن شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 321
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی