برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 38 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

فعاليت نروني هسته اكومبنس متعاقب تحريك الكتريكي هسته خلفي سجافي در خلال خود مصرفي هرویين در رات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: هسته اكومبنس بطنيNucleus Accumbens Septi) NAS )و هسته خلفي سجافي Mucleus Raphe Dorsalis NRD از جمله مهمترين هسته‌هاي درگير در اعتياد مي‌باشند. ثبت خارج سلولي از سلولهاي هسته اكومبنس بطني متعاقب تحريك الكتريكي هسته خلفي در خلال خودمصرفي هروئين در موشهاي بيهوش شده با هالوتان به عمل آمد. روش بررسي: در اين تحقيق تجربي، تحريكات الكتريكيA (PULSE: 30 MIN 0.5 MS ,15A,20HZ )در بخشهاي قدامي ـ خلفي هسته سجافي اعمال شد. خودمصرفي هروئين در هر روز براي 2 ساعت انجام گرفت و در هر مرحله تعداد خود تزريقي و تعداد فشار دادن اهرم اندازه‌گيري شد. در پايان روز دهم فعاليت خودبخودي سلولهاي NAS ثبت گرديد. هم چنين پاسخ اين سلولها متعاقبت تزريق هروئين (0.5mg/kg s.c) و سپس نالوكسان (5mg/kg s.c) ثبت گرديد. يافته‌ها: نتايج اين تحقيق نشان داد كه اعمال تحريكات الكتريكي در NRD منجر به كاهش خودمصرفي هروئين و تأخير در وابستگي به مورفين در خلال يك دوره 10 روزه شد. اين نتايج كاهش معني‌داري را در تعداد تزريقات در گروه تحريكي نسبت به گروه كنترل كه تحريكات الكتريكي دريافت نكرده بودند نشان مي‌دهد (0.01>P). فعاليت خودبخودي سلولهاي NAS در گروه دريافت كننده هروئين نسبت به گروه شاهد كاهش يافت (0.01>P)، اما اعمال تحريكات الكتريكي در NRD از كاهش فعاليت خودبخودي سلولهاي NAS جلوگيري كرد. تزريق هروئين در هنگام ثبت خارج سلولي اثرات متفاوتي گذاشت. در مجموع از 96 سلول ثبت به عمل آمد كه 59 عدد بدون تغيير، 22 عدد به هنگام تزريق هروئين تحريك و 15 سلول ديگر به هنگام تزريق هروئين مهار شدند كه نالوكسان اين اثرات را معكوس كرد. نتيجه‌گيري: اين تحقيق نقش تحريكات الكتريكي در NRD را در جلوگيري از اختلالات رفتاري و الكتروفيزيولوژيك تأييد مي‌كند و از آنجا كه مصرف مزمن هروئين با تنظيم كاهشي باعث تضعيف سيستم نروترانسميتري از قبيل سروتونين و دوپامين مي‌شود، چنين تصور مي‌ِشود كه تحريكات الكتريكي در NRD باعث تقويت سيستم نروترانسميتري سروتونين و اوپيوئيدهاي درون‌زا مي‌شود كه اين تحريكات در نهايت منجر به تعديل فعاليت نرونهاي NAS مي‌ِشود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پورشانظری، ع.، و رفعتی، ع.، و علایی، ح. (1382). فعالیت نرونی هسته اکومبنس متعاقب تحریک الکتریکی هسته خلفی سجافی در خلال خود مصرفی هرویین در رات. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, 11(3), 38-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=432Vancouver : کپی

پورشانظری علی اصغر، رفعتی علی، علایی حجت اله. فعالیت نرونی هسته اکومبنس متعاقب تحریک الکتریکی هسته خلفی سجافی در خلال خود مصرفی هرویین در رات. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 1382 [cited 2021April16];11(3):38-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=432IEEE : کپی

پورشانظری، ع.، رفعتی، ع.، علایی، ح.، 1382. فعالیت نرونی هسته اکومبنس متعاقب تحریک الکتریکی هسته خلفی سجافی در خلال خود مصرفی هرویین در رات. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, [online] 11(3), pp.38-44. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=432>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی