برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير جايگزيني پودر ماهي كيلكا با كنجاله سويا برتوليد و تركيب شير و غلظت متابوليت‌ها و پروژسترون پلاسماي گاوهاي تازه زاي هولشتاين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در اين آزمايش تاثير جايگزيني پودر ماهي كليكا به جاي گنجاله سويا (صفر درصد (تيمار اول) 25/2% (تيمار دوم و 5/4% (تيمار سوم)، براساس ماده خشك) برتوليد و تركيب شير، مصرف ماده خشك، و غلظت متابوليتها و پروژسترون خون 12 راس گاو تازه زاي هولشتاين ( با ميانگين روزهاي شيردهي 2±27 روز) در مدت 70 روز در قالب طرح كاملا تصادفي داراي داده هاي تكرار شونده بررسي شد. در روز 35 شيردهي، چرخه هاي تخمداني با استفاده از روش Presynchronization / Ovsynch همزمان شد. توليد شير و مصرف خوراك به صورت روزانه و تركيب شير به صورت هفته اي اندازه گيري شد. نمونه هاي خون سياهرگ دم در روزهاي 61 و 68 شيردهي براي تعيين كلسترول و پروژستون و در روز 80 شيردهي در ساعتهاي صفر 5/1 ، 3 و5/4 بعد از خوراك صبحگاهي براي تعيين متابوليتهاي خون تهيه شد. مصرف خشك خوراك در تيمارهاي اول تا سوم به ترتيب 5/23، 8/23 و 3/22 كيلوگرم درروز بود و تحت تاثير تيمارهاي آزمايش قرار نگرفت. اما به صورت خطي در زمان افزايش يافت (001/0>P) توليد شير (51/38، 7/37 و 25/39 كيلوگرم درروز)، درصد چربي شير، درصد پروتئين شير و درصد ماده جامد بدون چربي تحت تاثير جيره هاي آزمايشي قرار نگرفت. غلظت كلسترول و پروژسترون پلاسما در روز تزريق GnRH (روز 61 شيردهي) و PGF (روز 68 شيردهي) در روش همزماني Ovsynch تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت اما تعداد گاوهايي كه غلظت پروژستون خون آنها در اين زمانها بيش از 1 نانو گرم در ميلي ليتر بود، در تيمارسوم بيشتر بود (05/0>P) غلظت گلوكز نيتروژن اوره و پروتئين محلول پلاسما تحت تاثير تيمار قرار نگرفت اما گلوكز و پروتئينهاي محلول پلاسما در زمان متفاوت بودند (01/0>P) نتايج اين آزمايش نشان داد كه جايگزيني پودر ماهي كيلكا با كنجاله سويا در گاوهاي تازه زا تاثير معني داري برتوليد و تركيب شير و برخي از متابوليتهاي خون و هورمون پروژستون نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 73
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی