برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ختنه زنان در ميناب: شيوع، آگاهي و نگرش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
زمينه: ختنه زنان يكي از مشكلات بهداشتي در برخي از جوامع است. اين عمل به معني بريدن و برداشتن بخش‌هاي مختلف دستگاه تناسلي زنان بر اساس اهداف فرهنگي يا دلايل غير طبيعي است كه در چهار درجه مختلف انجام مي‌شود. هدف: مطاله به منظور تعيين شيوع و ميزان آگاهي زنان سنين باروري شهر ميناب در مورد ختنه زنان در سال 1381 انجام شد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، 400 زن 15 تا 49 ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني شهر ميناب به روش نمونه‌گيري غير احتمالي و مبتني بر هدف گزينش شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسش‌نامه پژوهش‌گر ساخته، سنجش ميزان آگاهي و نگرش از طريق مصاحبه نيمه سازمان يافته و همچنين به كمك فهرست مشاهده جمع‌آوري شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تي، مجذور كاي و واريانس يك طرفه تحليل شد. يافته‌ها: شيوع ختنه 70 درصد بود كه در بين زنان ختنه شده، ختنه درجه يك 87.4%و ختنه درجه دو 12.6%بود. ميانگين نمره آگاهي در گروه خته شده در مورد بهداشت باروري 1.6±2.1و گروه ختنه نشده 1.7±3.05از 13 نمره و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (0/001>P). ميانگين نمره نگرش گروه ختنه شده 10.9±36.5و گروه ختنه نشده 9.0±47.7و اين اختلاف از نظر آماري معني‌دار بود (0/001>P). نتيجه‌گيري: ضعيف بودن آگاهي و نگرش افراد مورد مطالعه، لزوم آموزش مردم منطقه و اهميت مراكز بهداشتي ـ درماني در افزايش سطح آگاهي و تغيير نگرش‌هاي مردم را نشان مي‌دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 224
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی