برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر شياف واژينال و آمپول پروستاگلاندين E2 در ختم حاملگي‌ هاي سه ماهه دوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
زمينه: روش‌هاي مختلف جراحي و طبي جهت القاي سقط مطرح شده است كه يكي از آنها استفاده از پروستاگلاندين است. هدف: مطالعه به منظور مقايسه اثر آمپول پروستاگلاندين E2 و شياف آن در القاي سقط در سه ماهه دوم بارداري انجام شد. مواد و روش‌ها: اين كارآزمايي باليني يك سوكور در سال 1381 در بيمارستان كوثر قزوين بر روي 36 زن باردار كه در سه ماهه دوم حاملگي به علت كاهش آمنيوتيك يا مرگ داخل رحمي جنين، كانديد ختم حاملگي بودند انجام شد. بيماران به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. براي يك گروه 2 عدد شياف 3 ميلي گرمي واژينال PGE2 به فاصله 4 ساعت در واژن گذاشته و براي گروه ديگر يك آمپول 5 ميلي گرمي پروستاگلاندين در 1000 سي سي سرم دكستروز 50% رقيق شد و بر حسب نياز تعداد قطره‌هاي تجويزي در دقيقه افزايش يافت. در هر يك از دو گروه پس از 12 ساعت، در صورت عدم دفع جنين، القا با اكسي توسين شروع شد و تا ختم حاملگي ادامه يافت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي آماري مجذور كاي و t مقايسه شدند. يافته‌ها: بيماران دو گروه از نظر سن بارداري، دفعات حاملگي و انديكاسيون ختم حاملگي تقريياً مشابه بودند. وقوع سقط قبل از شروع القا با كسي توسين در بيماران دريافت كننده PG وريدي به طور معني داري بيشتر از دريافت كنندگان شيافت بود (به ترتيب 14 نفر (77.8%) در برابر 2 نفر (11.1%) با0.0001>P). از لحاظ ميزان تغيير در نمره Bishop، ميزان اكسي توسين مصرفي و نياز به كورتاژ پس از دفع جنين اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نشد. ولي فاصله زماني از شروع اينداكشن تا دفع جنين در گروه پروستاگلاندين وريدي به طور معني داري كمتر از گروه شيافت بود (به ترتيب 0.96±7.3در برابر 5.6±11.1ساعت) (0/019=P). عوارض در 2 نفر (11.1%) از گروه شيافت و 8 نفر (44.4%) از گروه آمپول مشاده شد (0/026=P). نتيجه گيري: استفاده از پروستاگلاندين وريدي جهت القاي سقط در سه ماهه دوم حاملگي ضمن اثر بخشي بهتر نسبت به شياف، عارضه مادري عمده‌اي ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

موحدی، ف.، و محمدابراهیم، گ. (1382). مقایسه اثر شیاف واژینال و آمپول پروستاگلاندین E2 در ختم حاملگی‌ های سه ماهه دوم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, 7(پیوست (پیاپی 28)), 58-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=404Vancouver : کپی

موحدی فریده، محمدابراهیم گیتی. مقایسه اثر شیاف واژینال و آمپول پروستاگلاندین E2 در ختم حاملگی‌ های سه ماهه دوم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1382 [cited 2021April21];7(پیوست (پیاپی 28)):58-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=404IEEE : کپی

موحدی، ف.، محمدابراهیم، گ.، 1382. مقایسه اثر شیاف واژینال و آمپول پروستاگلاندین E2 در ختم حاملگی‌ های سه ماهه دوم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, [online] 7(پیوست (پیاپی 28)), pp.58-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=404. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 3273 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی