برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 152 تا صفحه 162 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات تاغ كاري بر برخي از خصوصيات خاك و پوشش گياهي (مطالعه موردي: منطقه حسين آباد استان قم)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور تثبيت شنهاي روان، احياء اراضي تخريب شده و كاهش خسارات ناشي از فرسايش بادي در منطقه حسين آباد قم اقدام به تاغ كاري شده است. اين تحقيق به منظور ارزيابي اثرات تاغ كاري بر خصوصيات خاك و پوشش گياهي انجام شد. بدين منظور ابتدا در اراضي تاغ كاري شده و اراضي شاهد از هر كدام 4 منطقه كليد جهت نمونه برداري مشخص گرديد. نمونه برداري به روش تصادفي- سيستماتيك انجام شد. در هر منطقه كليد 3 ترانسكت 500 متري و در طول هر ترانسكت 10 پلات مستقر گرديد. در هر پلات ليست فلورستيك گونه هاي گياهي، درصد تاج پوشش و تعداد پايه‌هاي گياهي يادداشت شد. ميزان توليد، تراكم، تكرار و تركيب گونه هاي گياهي نيز مشخص گرديد. همچنين براي ارزيابي خصوصيات خاك دو منطقه در طول هرترانسكت يك پروفيل حفر و خصوصيات خاك از قبيل بافت، ماده آلي، هدايت الكتريكي، اسيديته، فسفر، نيتروژن، سديم و پتاسيم اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات خاك دو منطقه از آزمون تي تست استفاده گرديد. نتايج نشانگر افزايش درصد پوشش گياهي، بهبود تركيب گونه اي، افزايش توليد و يكنواختي پوشش گياهي در اراضي تاغ كاري شده در مقايسه با اراضي شاهد مي باشد. همچنين بجز املاح سديم، بين بقيه خصوصيات خاك بررسي شده دراراضي شاهد و تاغ كاري اختلاف معني داري وجود دارد. در اراضي تاغ كاري شده، ميزان ماده آلي، پتاسيم، فسفر و ازت بيشتر از اراضي شاهد بود. همچنين خاك در اراضي تاغ كاري شده نسبت به اراضي شاهد، قليايي تر و شورتر شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی