4 SID.ir | تعيين دوز مناسب و موثر دپرنيل بر نورون‌ هاي حركتي نخاع نوزادان موش صحرايي بعد از قطع عصب سياتيك

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تعيين دوز مناسب و موثر دپرنيل بر نورون‌ هاي حركتي نخاع نوزادان موش صحرايي بعد از قطع عصب سياتيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
زمينه: دپرنيل داراي اثر محافظتي بر روي نورون‌هاي حركتي نخاع است. هدف: مطالعه به منظور تعيين دوز موثر داروي دپرنيل بر وزن، مرگ و مير و تعداد نورون‌هاي حركتي نخاع نوزادان موش صحرايي اكسوتومي انجام شد. مواد و روش‌ها: در اين پژوهش از 100 سر نوزاد موش نژاد اسپراگ داولي استفاده شد. ابتدا موش‌ها به وسيله هيپوترمي بي‌هوش و عصب سياتيك پاي چپ در وسط ران قطع شد. يك ساعت بعد از اكستومي، نوزادان به ده گروه ده تايي تقسيم شدند و روزانه به ترتيب 0.1ميلي ليتر مقادير 0.25، 10، 30، 45، 60، 70، 90، 100، 110 ميلي گرم بر كيلوگرم دارو براي نه گروه و براي گروه دهم (شاهد) آب مقطر به روش داخل صفاقي تزريق شد. اولين تزريق يك ساعت بعد از آكسوتومي انجام و 21 روز طول كشيد. در مقادير 90 به بعد هيچ نمونه‌اي جمع آوري نشد. سپس حيوان‌هاي آكسوتومي شده قرباني شدند و نخاع تمام نمونه‌ها در ناحيه L1 مهره كمري كه معادل L4-L6 سگمان نخاعي است، برداشت شد. بعد از پردازش بافتي، رنگ آميزي اختصاصي كرسيل فست ويولت انجام و با استفاده از ميكروسكوپ نوري تعداد نورون‌هاي شاخ قدامي دو طرف نخاع شمارش شد. طبيعي بودن داده‌ها با آزمون K-S تاييد شد. يافته‌ها: ضريب همبستگي ميزان بقاي حيوان‌ها، وزن و درصد بقاي نورون‌هاي حركتي به ترتيب r=0/922، r=0/879 و r=-0/605 بود. آناليز واريانس اختلاف معني‌داري را بين دوزهاي مختلف نشان داد. نتيجه‌گيري: دوز موثر دپرنيل 30 ميلي گرم بر كيلوگرم بود واين دارو يك اثر آنتي آپوپتوتيك بر روي نورون‌هاي حركتي نخاع نوزادان آكسوتومي شده داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 243
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی