برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 217 تا صفحه 232 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور تعيين گروه هاي پاتوتيپي قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود Ascochyta rabiei Pass L. در ايران، 26 جدايه از 16 استان كشور انتخاب و آزمون بيماريزايي با استفاده از 16 رقم افتراقي در شرايط گل‌خانه انجام شد و نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها حاكي از تاثير معني دار جدايه ها در بروز بيماري و وجود تنوع بيماريزايي در بين آنها بود. گروه بندي جدايه ها براساس الگوي بيماريزايي، قدرت بيماريزايي و تجزيه خوشه اي انجام شد. براساس الگوي بيماريزايي سه نژاد R6,R5,R1 و دو پاتوتيپ P2,P1 شناسايي شده، در حاليكه براساس قدرت بيماريزايي تنها سه گروه پاتوتيپي و به وسيله تجزيه خوشه اي دو گروه قوي و ضعيف به ترتيب با ميانگين بيماريزايي 21/6 و 87/3 تعيين گرديد. همچنين در اين راستا روش ابداعي مبتني بر تجزيه واريانس نيز مورد استفاده قرار گرفت. در اين روش براساس نتايج مقايسه ميانگين ها، كليه ارقام افتراقي در شش سطح مقاومتي تفكيك و براساس قدرت بيماريزايي لازم جهت شكستن اين سطوح كليه جدايه ها در شش گروه پاتوتيپي P6,P5,P4,P3,P2,P1 قرار گرفتند. اين روش در مقايسه با ساير روشها قابليت بهتري در تفكيك جدايه ها نشان داد و جدايه ها در گروه هاي پاتوتيپي تعيين شده به طور مطلوب‌ترين توزيع شدند. در بين گروه هاي پاتوتيپي شناسايي شده، پاتوتيپ شش با سه جدايه از استانهاي تبريز، مركزي و همدان به دليل قدرت بيماري‌زايي بسيار بالا حائز اهميت بيشتري بود. قدرت بيماري‌زايي اين پاتوتيپ به اندازه اي بود كه ارقام مورد مطالعه در اين بررسي هيچ گونه مقاومتي در برابر آن نشان ندادند. لذا لازم است پروژه هاي اصلاحي جهت گزينش ارقام مقاوم متناسب باگروه هاي پاتوتيپي شناسايي شده در مناطق مختلف طراحي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی