5 SID.ir | بررسي اثر روغن و زمان نگهداري بر روي كيفيت خلالهاي نيمه سرخ شده سيب زميني استان گلستان

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر روغن و زمان نگهداري بر روي كيفيت خلالهاي نيمه سرخ شده سيب زميني استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در اين آزمايش، اثر سه نوع روغن آفتابگردان، سوياي مايع، مخلوط پنبه دانه و سويا به صورت جامد، بر روي خلالهاي نيمه سرخ شده سيب زميني استان گلستان مورد بررسي قرار گرفت. درصد ماده خشك، درصد چربي و درصد قند احيا خلالهاي توليدي، تفاوت معني داري در سطح يك درصد (p<0/01) داشتند. انديس پراكسيد بين خلالهاي نيمه سرخ شده با روغن هاي آفتابگردان، مخلوط پنبه دانه و سويا به صورت جامد، تفاوت معني داري نداشتند اما بين اين دو روغن با روغن سويا، تفاوت معني داري بود. خلالهاي نيمه سرخ شده با روغن سوياي مايع، با داشتن حداقل ميزان انديس پراكسيد، كيفيت بهتري داشتند. از نظر درصد جذب چربي، تفاوت معني دراي ، بين خلال‌هاي نيمه سرخ شده با سه روغن مذكور ، ملاحظه گرديد به طوريكه خلالهاي نيمه سرخ شده با روغن آفتابگردان، كمترين جذب روغن را داشتند. از لحاظ ماده خشك، تفاوت معني داري بين خلالهاي نيمه سرخ شده با سه نوع روغن ذكر شده، مشاهده گرديد به طوريكه خلالهاي نيمه سرخ شده با روغن جامد پنيه دانه و سويا، بيشترين ماده خشك را داشتند. از نظر درصد قند احياء، بين خلال‌هاي نيمه سرخ شده با سوياي مايع و مخلوط پنيه دانه و سويا به صورت جامد، تفاوت معني داري وجودنداشت ولي بين همين خلالهاي نيمه سرخ شده با روغن آفتابگردان، تفاوت معني دار بود به طوريكه خلالهاي نيمه سرخ شده با روغن آفتابگردان، كمترين درصد قند احيا را داشتند از آنجا كه ميزان كم جذب چربي در خلالها، تعيين كننده كيفيت محصول مي باشد. بنابراين خلالهاي نيمه سرخ شده با روغن آفتابگردان در زمانهاي صفر (تازه) و يك ماه، داراي كم‌ترين جذب و بالاترين كيفيت بودند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی