برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  1 ; از صفحه 13 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر فرسايش خاك بر توان توليد با ارزيابي محصول عدس در منطقه قزوين و تاثير كوددهي در كنترل آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
به منظور مطالعه اثرات فرسايش خاك بر توليد محصول عدس (Lens culinaris) در ديم زارها، طرح تحقيقاتي شبيه سازي فرسايش در قالب بلوكهاي خرد شده- فاكتوريل با پنج تيمار اصلي و نه تيمار فرعي و چهار تكرار به اجرا درآمد. عمق برداشت خاك در تيمارهاي اصلي معادل پنج، ده، پانزده و بيست سانتيمتر، و تيمار شاهد نيز دست نخورده بود. تيمارهاي مذكور از طريق حذف خاك سطحي به صورت مكانيكي ايجاد گرديدند. تيمارهاي كودي نيز پس از آماده سازي زمين با توزيع كود معادل صفر، 30 و 60 كيلوگرم اوره و صفر، 60 و 120 كيلوگرم سوپرفسفات تريپل در هكتار به اجرا درآمد و سپس عمليات كاشت عدس انجام شد. در طول فصل رشد، سه نوبت آبياري تكميلي هر يك به ارتفاع 13 ميليمتر صورت گرفت. در پايان فصل رشد بوته هاي عدس برداشت و به آزمايشگاه منتقل گرديد. پس از خشك شدن و كوبيدن، عملكرد ماده خشك، عملكرد دانه، و وزن هزار دانه عدس اندازه گيري و عملكرد كلش نيز محاسبه گرديد. نتايج تجزيه و تحليلهاي آماري نشان داد كه كليه تيمارهاي فرسايش نسبت به شاهد اثر معني داري در كاهش وزن ماده خشك، دانه، و كلش، تعداد غلاف در بوته، و وزن هزار دانه عدس داشتند. اين اثرات براي چهار صفت اول، در سطح احتمال 1 درصد و براي صفت آخر، در سطح احتمال 5% معني دار ميباشد. تيمارهاي كود ازت و فسفر اثر معني داري بر افزايش محصول و كاهش نقش منفي فرسايش نداشتند. در اين آزمايش عليرغم نتايج معني دار به دست آمده در مورد اثر فرسايش احتمالا به دلايل وجود تنش خشكي ناشي از كمبود بارندگي، وجود خاكهاي عميق در منطقه، وجود فرسايش هاي قبلي، و كم توقعي گياه عدس، خسارت هاي ناشي از فرسايش خيلي كمتر از مقدار واقعي آن برآورد گرديده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 73
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی