4 SID.ir | مطالعه تنوع ژنتيك برنجهاي ايراني توسط نشانگرهاي آيزوزايم
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تنوع ژنتيك برنجهاي ايراني توسط نشانگرهاي آيزوزايم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج
 
چکیده: 
شناخت تنوع ژنتيك و طبقه بندي ذخاير توارثي (ژرم پلاسم) از فعاليت هاي مهم و ضروري در به نژادي و مديريت حفظ ذخاير ژنتيكي گياهان ميباشند. در اين پژوهش تعداد 120 ژنوتيپ انتخابي از ژرم پلاسم برنج ايران توسط اطلاعات هفت مكان ژني آيزوزايم از طريق تجزيه خوشه اي طبقه بندي شدند. عصاره آنزيمي از گياهچه هاي 6-8 روزه استخراج شد. مطالعه آيزوزايمها با تغييراتي در روش گلازمن و همكاران و با استفاده از الكتروفورز افقي ژل نشاسته (HSGE) انجام گرديد. تجزيه خوشه اي براساس ضرايب شباهت جاكارد و به روش پيوستگي متوسط (UPGMA)، نمونه ها را به 7 گروه تقسيم نمود. بيش از 16% نمونه ها در گروه رقم هاي شاخص ژاپونيكا و 9% در گروه اينديكا قرار گرفتند. حدود 68% برنج هاي ايراني با شباهت بيشتر به گروه ژاپونيكا در دو دسته خارج از اينديكا و ژاپونيكا و %1/4نيز در سه گروه حدواسط اينديكا و ژاپونيكا قرار گرفتند. تعداد 43 ژنوتيپ آيزوزايم با متوسط 9/2 نمونه در هر گروه ژنوتيپي مشاهده گرديد. توده هاي داراي نام مشابه در بسياري از موارد، ژنوتيپهاي مختلفي را بروز دادند (به عنوان مثال در توده هاي غريب و بينام) شاخص تنوع ژنوتيپي نيز معادل 43/3بود كه در مقايسه با ساير برنج‌هاي آسيايي، مقدار قابل توجهي ميباشد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه تنوع ژنتيك در برنج هاي بومي ايران، بسيار زياد است و آن ها را يك منبع ارزشمند و بسيار غني از تنوع طبيعي براي به نژادي برنج معرفي مي نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی