برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  1 ; از صفحه 155 تا صفحه 166 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي خصوصيات زراعي، تنوع ژنتيكي و روابط بين صفات در لاينهاي حاصل از توده بومي بزرگ در اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 
بزرك (Linum usitatissimum L.) گياهي است دانه روغني با سازگاري وسيع كه روغن آن بسته به ژنوتيپ ميتواند به مصارف صنعتي و يا خوراكي برسد. روغن ژنوتيپ هاي معمولي به لحاظ ميزان بالاي اسيد چرب (>50%) به عنوان روغن خشك شونده مصرف صنعتي دارد ولي روغن ژنوتيپ هاي جديد حاصل از برنامه هاي به نژادي داراي ميزان اسيد لينولنيك بسيار پائين (<2%) و از نظر تركيب اسيدهاي چرب مشابه روغن آفتابگردان بوده و ميتواند به مصارف خوراكي برسد. اين مطالعه به منظور بررسي خصوصيات زراعي، تنوع ژنتيكي و روابط بين صفات در لاينهاي حاصل از يك توده بومي بزرك در اصفهان انجام شد. در اين پژوهش از طرح آماري ارزيابي مقدماتي آگمنت جهت ارزيابي تعداد 100 لاين استفاده گرديد. نتايج آزمايش بيانگر تنوع ژنتيكي بالا براي صفات تعداد بوته در متر مربع، تعداد كپسول در بوته، عملكرد دانه در بوته، و در واحد سطح و تيپ رشدي بود. همچنين درصد روغن در 20 لاين اندازه گيري و بين آنها تنوع بالايي از لحاظ اين صفت مشاهده گرديد. (2/36-5/40 %). با استفاده از روش رگرسيون نتايج روي والد، مقادير وراثت پذيري براي عملكرد دانه در بوته و اجزاي آن برآورد شد كه بيشترين و كمترين مقدار به ترتيب متعلق به ارتفاع بوته 40%، عملكرد دانه در بوته و تعداد شاخه فرعي در بوته هر دو 5/12% به دست داد. با استفاده از روش تجزيه كلاستر لاين هاي حاصل از توده بومي به پنج گروه تقسيم بندي شدند. اين گروه هاي براي اكثر صفات به جز تعداد دانه در كپسول، وزن دانه، تعداد روز تا شروع و 50% گلدهي داراي تفاوت معني دار بوند. دو گروه از آنها نيز داراي بيشترين عملكرد دانه در بوته و عملكرد دانه در واحد سطح ولي داراي كمترين تعداد بوته درواحد سطح بودند، كه اين نتايج بيانگر وجود پتانسيل بالاي جبران عملكرد از طريق توليد شاخه فرعي و تعداد كپسول بيشتر در لاينها ميباشد. در اين بررسي عملكرد دانه در بوته همبستگي بالا و مثبت با تعداد كپسول در بوته r=0/92% ** ولي همبستگي منفي و بالا با تعداد بوته در واحد سطح r=-0/53 **نشان داد.همچنين عملكرد دانه همبستگي مثبت و بالايي با عملكرد دانه در بوته r=0/62** داشت. نتايج تجزيه مسير نيز نشان داد كه تعداد كپسول در بوته داراي بيشترين تاثير مستقيم بر عملكرد دانه در بوته بود. براساس نتايج حاصل از تجزيه رگرسيون، تعداد كپسول در بوته و تعداد دانه در كپسول به ترتيب مهمترين اجزاي عملكرد دانه در بوته تعيين گرديدند. R^2=0.94 و تعداد كپسول در بوته به تنهايي بيشترين سهم را دارا بود. ( R^2=0.85)
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خندان، ع.، و سعیدی، ق. (1383). بررسی خصوصیات زراعی, تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در لاینهای حاصل از توده بومی بزرگ در اصفهان. علوم کشاورزی ایران, 35(1), 155-166. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3908Vancouver : کپی

خندان عاطفه، سعیدی قدرت اله. بررسی خصوصیات زراعی, تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در لاینهای حاصل از توده بومی بزرگ در اصفهان. علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2021June14];35(1):155-166. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3908IEEE : کپی

خندان، ع.، سعیدی، ق.، 1383. بررسی خصوصیات زراعی, تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در لاینهای حاصل از توده بومی بزرگ در اصفهان. علوم کشاورزی ایران, [online] 35(1), pp.155-166. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3908. 

 
بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی