4 SID.ir | اثر قرص پردنيزولون بر ميزان تورم و مصرف قرص ‌هاي ضد درد پس از جراحي دندان‌ هاي عقل نهفته

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر قرص پردنيزولون بر ميزان تورم و مصرف قرص ‌هاي ضد درد پس از جراحي دندان‌ هاي عقل نهفته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 
چکیده: 
زمينه: گاهي نهفتگي دندان‌هاي عقل با عوارضي همراه است، ولي بيماران به دليل ترس و عوارض پس از جراحي از انجام جراحي اجتناب مي‌كنند. هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر قرص خوراكي پردنيزولون بر ميزان تورم و قرص‌هاي ضد دررد مصرفي پس از جراحي دندا‌هاي عقل نهفته فك پايين انجام شد. مواد و روش‌ها: اين كارآزمايي باليني دو سو كور در سال 1376 در بخش جراحي فك و صورت دانشكده پزشكي شهيد بابايي قزوين انجام شد. 16 بيمار (2 زن و 14 مرد) با دندان‌هاي عقل نهفته قرينه دو طرفه فك پايين انتخاب شدند. در يك سمت جراحي با استفاده از قرص پردنيزولون 50 ميلي گرم 12 ساعت قبل و 12 ساعت پس از جراحي و در سمت ديگر با استفاده از قرص‌هاي مولتي ويتامين به عنوان دارونما با همان شرايط انجام شد و در دو سمت به لحاظ تورم و تعداد قرص‌هاي ضد درد مصرفي مورد مقايسه قرار گرفت. يافته‌ها: پردنيزولون باعث كاهش 56.8%تورم در روز اول، 58.7% در روز سوم، 39.4% در روز هفتم شد. در هر دو طرف، بيش ترين مقدار تورم در روز اول و كمترين مقدار آن در روز هفتم پس از عمل بود. در كل پردنيزولون باعث كاهش 52.6% از تورم صورت شد. در هر دو سمت بين تعداد قرص‌هاي ضد درد مصرفي تا روز هفتم و مدت زمان كار جراحي، ارتباط معني‌داري وجود داشت. در اين مطالعه افزايش زمان جراحي باعث افزايش تعداد قرص‌هاي ضد درد مصرفي تا روز هفتم شد و بين شدت درد پس از جراحي و افزايش زمان عمل جراحي در هر دو سمت ارتباط معني‌دار وجود داشت. تعداد قرص‌هاي ضد درد مصرفي تا روز هفتم در سمت آزمايش كمتر از سمت شاهد بود. نتيجه‌گيري: استفاده از پردنيزولون خوراكي به طور آشكاري باعث كاهش تورم و مصرف قرص‌هاي ضد درد مصرفي پس از جراحي دندان مي‌شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 7706
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی