1 SID.ir | اثر آماده سازي بافتي بر تغييرات مقدار ويتامين E در شرايط ايسكمي - پروفيوژن مجدد در كليه موش صحرايي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر آماده سازي بافتي بر تغييرات مقدار ويتامين E در شرايط ايسكمي - پروفيوژن مجدد در كليه موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: پرفيوژن مجدد (رسيدن دوباره خون به بافت) آسيب اوليه حاصل از حمله ايسكمي را به دليل توليد راديكالهاي آزاد شديدتر مي كند. براي كاهش صدمات ناشي از ايسكمي - پرفيوژن مجدد لازم است راه كارهايي در نظر گرفته شود كه يكي از آنها آماده سازي بافتي مي باشد. بنابراين مدلي كه بتوان از دوره هاي كوتاه مدت متناوب بستن و باز كردن سرخرگ كليوي (آماده سازي ايسكميك (Ischemic Pre-Conditioning=IPC جهت حفاظت عضو از اثرات متعاقب ايسكمي طولاني و پروفيوژن مجدد برروي كليه موش صحرايي استفاده كرد، طراحي و برقرار شد.
مواد و روشها: بدين منظور، 28 موش صحرايي نر به طور تصادفي و مساوي در 4 گروه تقسيم شدند:
گروه كنترل  (Sham-operated)، گروه ايسكمي - پرفيوژن مجدد Ischemia-reperfusion (IR)، گروه آماده سازي بافتي ايسكميك (IPC) و گروه ايسكمي - پرفيوژن مجدد متعاقب آماده سازي ايسكميك (IPC-IR). آماده سازي ايسكميك (IPC) شامل بستن متناوب سرخرگ كليه براي 5 دقيقه و باز كردن آن براي 5 دقيقه، براي سه دوره مي باشد. موثر بودن IPC با تعيين ميزان تغييرات ويتامين E بافت و پلاسماي خون وريد كليه به عنوان آنتي اكسيدان اندروژن پس از استخراج كه به وسيله دستگاه HPLC اندازه گيري شد، مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه مقدار ويتامين E بافت و پلاسماي وريد كليه در گروه IR نسبت بهگروه کنترل کاهش معني داري نشان مي دهد.(P<0.0001)  در حاليکه مقدار اين ويتامين در هر دو بافت و پلاسما وريد كليوي به طور معني داري در گروه IPC-IR  بالاتر از گروه IR بوده است (p<0.0001) و ليكن نسبت به گروه كنترل تفاوت معني داري نشان نمي دهد.
نتيجه گيري و توصيه ها: در اين مطالعه، روش آماده سازي بافتي مانع از كاهش مقدار آنتي اكسيدان اندوژن (ويتامين (E در اثر ايسكمي بلندمدت متعاقب گرديد. پيشنهاد مي شود كه آماده سازي بافتي مي تواند از جهاتي كليه را از ضايعات ناشي از ايسكمي - پرفيوژن مجدد حفظ كند.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی