برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  1 ; از صفحه 77 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

شناخت منابع آب هاي زيرزميني دشت فومنات و مطالعه تغييرات كيفي آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
به منظور شناخت منابع آبهاي زيرزميني دشت فومنات و مطالعه تغييرات كيفيي آنها، مطالعاتي بر روي منابع آبهاي زيرزميني اين منطقه انجام گرفت. بدين منظور پس از جمع آوري و بررسي اطلاعات اوليه و داده هاي اقليمي، مطالعات صحرايي انجام شد. نخست زمين شناختي كواترنر منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. سپس عوامل موثر بر بيلان آب ارزيابي گرديد. با استفاده از عكس هاي هوايي و نقشه هاي توپوگرافي در مقياس 1/50000 ،نقشه فهرست منابع آبي منطقه تهيه شد. پس از به دست آوردن ارتفاع سطوح پيزومتريك از سطح دريا نقشه هاي پيزومتريك و هم عمق برخورد به سطح آبي زيرزميني تهيه و نوسانات ساليانه آبخوان ها ارزيابي گرديد. با استفاده از نتايج آزمايش پمپاژ، ويژگي هاي هيدروليكي آبخوان ها شامل ضريب قابليت انتقال آب T و ضريب ذخيره S با استفاده از روشهاي تيس و جاكوب محاسبه شد. همچنين با استفاده از نتايج آزمايشهاي پمپاژ پله اي، ضرايب افت خطي B و غير خطيC تعدادي از چاه هاي عميق منطقه محاسبه و معادلات اين چاه ها تعيين گرديد. پس از آشنايي با آبخوان ها و تعيين خطوط اصلي جريان آب‌هاي زيرزميني، هيدروشيمي آبخوان‌ها وتغييرات كيفي آنها مورد بررسي قرار گرفت. غلظت كاتيون ها و آنويونهاي اصلي شامل كلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم، كلر ، سولفات، كربنات، بي كربنات، فسفر، نيتروژن آمونياكي، نيترژن نيتريت، نيتروژن نيترات، آهن،بعضي از فلزات سنگين وسمي نظير سرب،كاديوم و جيوه، همچنين TDS,COD,BOD,pH,EC اندازه گيري شد. مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي نشان مي‌دهد كه منطقه مورد بررسي يكي از بهترين مناطق در جلگه گيلان از نظر ذخاير آب هاي زيرزميني است و آبخوان ها شامل يك آبخوان آزاد با دبي ضعيف و تعداد زيادي آب خوان هاي تحت فشار معمولي و تحت فشار جهنده (آرتزين) بوده واز دبي قابل ملاحظه اي برخوردار هستند. همچنين مطالعات هيدورشيمي نشان ميدهد كه منابع آبهاي سطحي و زيرزميني منطقه در اغلب موارد از كيفيت خوبي جهت مصارف شرب، آبياري و صنعتي برخوردار است. نتايج حاصل حاكي از افزايش تدريجي هدايت الكتريكي، سديم و كلر در مسير جريان زيرزميني بوده و براي ساير اندازه گيريها تغييرات از روند مشخصي پيروي نمي كند. غلظت آهن در آبخوان هاي جنوبي (به ويژه منطقه فومن) نسبتا قابل ملاحظه بوده ولي در آب آبخوان‌هاي ساير نقاط آهن وجود ندارد. مشكل آلودگي نيترات در آبخوان ها مشاهده نگرديد. يون‌هاي سرب، كاديوم و جيوه نيز در آبخوانها وجود نداشته و مقادير BOD,COD نشان دهنده سالم بودن آب‌هاست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 277
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی