برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  1 ; از صفحه 115 تا صفحه 125 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات اسيدهاي چرب غير اشباع n-3 , n-6 جيره غذايي بر عملكرد و پاسخ ايمني همورال جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
اثرات منابع جيره غذايي حاوي نسبت هاي مختلف اسيدهاي چرب n-3 به n-6 بر عملكرد و پاسخ اوليه توليد آنتي بادي جوجه هاي گوشتي در قالب يك طرح كاملا تصادفي مرود بررسي قرار گفت. هفت‌صد قطعه جوجه گوشتي به طور تصادفي بين 35 قفس تقسيم شدند واز 6 روزگي با جيره هاي غذايي يكسان به لحاظ انرژي و پروتئين با سطوح مختلف روغن ماهي و يا پنيه دانه 075/0 ،5/1 و25/2 درصد و يا بدون روغن (گروه شاهد) تغذيه گرديدند. براي تعيين تيتر آنتي بادي عليه بيماري نيوكاسل، در13 روزگي 5 جوجه به ازاي هر قفس به طور تصادفي انتخاب، خونگيري وسپس واكسينه شدند. خونگيري‌هاي بعدي در روزهاي 6 و 11 و 18 پس از واكسيناسيون انجام گرفت. به منظور تعيين تيتر آنتي بادي عليه گلبول قرمز گوسفند SRBC، در 36 روزگي 6 جوجه به ازاي هر قفس به طور تصادفي انتخاب و خونگيري شدند. سپس به آنها 1 ميلي ليتر سوسپانسون 5% SRBC تزريق گرديد و خونگيري هاي بعدي در روزهاي 3،7،10، 13 پس از تزريق به عمل آمد. وزن بدن و مصرف خوراك در روزهاي 21،42، 49 اندازه گيري شد. تيمارهاي غذايي بر عملكرد جوجه ها در طي دوره هاي آغازين و رشد تاثير معني داري نداشتند، اما مصرف خوراك در وره پاياني در جوجه هاي تغديه شده با تيمارهاي 25/2% روغن ماهي و يا پنبه دانه نسبت به ساير گروه ها بيشتر بود (P<0/01). جوجه هاي تغذيه شده با جيره 25/2% روغن ماهي، بيشترين آنتي بادي را در روزهاي 3،7،10، 13 پس از تزريق SRBC توليد كردند به (ترتيب P<0/05، P<0/01 ، P<0/05، و P<0/01) تيتر آنتي بادي عليه نيوكاسل در گروه هاي شاهد و 25/2% روغن پنبه دانه، در روز 18 واكسيناسيون نسبت به ساير گروه ها بيشتر بود (p<0/01) . همبستگي منفي معني داري بين وزن بدن و تيتر آنتي بادي عليه SRBC در روزهاي 3 و 7 پس از تزريق مشاهده شد (به ترتيب r=-0/246 , -383/0 ). نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه نسبت بالاي اسيدهاي چرب n-3/n-6 در جيره غذايي باعث بهبود تيتر آنتي بادي عليه SRBC ميشود؛ در حاليكه نسبتهاي متوسط آن اثر مطلوبتري بر تيتر بادي عليه نيوكاسل دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ترکی، م.، و آرشامی، ج.، و افتخاری شاهرودی، ف.، و گلیان، ا.، و توکل افشاری، ج. (1382). اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 , n-6 جیره غذایی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال جوجه های گوشتی. علوم کشاورزی ایران, 34(1), 115-125. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3669Vancouver : کپی

ترکی مهران، آرشامی جواد، افتخاری شاهرودی فریدون، گلیان ابوالقاسم، توکل افشاری جلیل. اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 , n-6 جیره غذایی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال جوجه های گوشتی. علوم کشاورزی ایران. 1382 [cited 2021April18];34(1):115-125. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3669IEEE : کپی

ترکی، م.، آرشامی، ج.، افتخاری شاهرودی، ف.، گلیان، ا.، توکل افشاری، ج.، 1382. اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 , n-6 جیره غذایی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال جوجه های گوشتی. علوم کشاورزی ایران, [online] 34(1), pp.115-125. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3669>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی