5 SID.ir | بررسي روند تحولي تعالي معنوي از نوجواني تا پيري: مطالعه مقطعي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي روند تحولي تعالي معنوي از نوجواني تا پيري: مطالعه مقطعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، بررسي روند تحولي تعالي معنوي از دوره نوجواني تا پيري در شهر اصفهان در سال 90-91 بود. حجم نمونه 409 نفر را شامل مي شد. پژوهش با توجه به هدف، مطالعه مقطعي بود؛ بنابراين افراد بر حسب سن در 4 گروه سني شامل 77 نفر نوجوان (18-14 ساله)، 202 نفر جوان (39-19 ساله)، 113 نفر ميان سال (65-40 ساله) و 23 نفر پير (88-66 ساله) و بر طبق جنسيت در دو گروه جنسي (213 زن و 196 مرد) در پژوهش شرکت کردند. روش نمونه گيري در گروه سني نوجوان به صورت چندمرحله اي تصادفي و در ساير گروه ها به صورت در دسترس بود. به منظور بررسي سازه تعالي معنوي از مقياس ارزيابي احساسات مذهبي و معنوي (پيدمونت، 2010) استفاده شد. اين مقياس پيش از انجام پژوهش تجزيه و تحليل و روايي و پايايي آن تاييد شد. نتايج حاصل از تحليل کواريانس نشان داد که ميان گروه هاي سني از نظر روند تحولي تعالي معنوي، تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.05). مقايسه هاي زوجي نيز بيانگر وجود تفاوت معني دار ميان گروه سني اول (18-14) با گروه هاي سني سوم (65-40) و چهارم (88-66) و هم چنين ميان گروه سني دوم (39-19) با گروه هاي سني سوم (65-40) و چهارم (88-66) بودند (P<0.05). نتايج نشان داد روند تحولي تعالي معنوي از نوجواني تا پيري به صورت سير صعودي است و در پيري به بالاترين حد خود مي رسد، ولي تفاوت معني داري بين دو جنس مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی