برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت برنامه جانشين پروري مديران دانشگاه (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هدف از برنامه جانشين پروري، آماده سازي نيروهاي مستعد داخل سازمان براي تصدي مشاغل کليدي، حساس و راهبردي است. براين اساس يکي از مسايل مهم براي هر سازمان و ذي نفعان آن موضوع، جانشين است. بي شک وجود بسترهايي براي اجراي موفق هر برنامه در يک سازمان ضروري و الزامي است. هدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان آمادگي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در سال 95-94 براي اجراي برنامه جانشين پروري بوده است.
روش بررسي: روش پژوهش، توصيفي و برحسب هدف، کاربردي است. اطلاعات مورد نياز با پرشس نامه دورکيم کسب شد. جامعه آماري، کليه 400 نفر کارکنان دانشگاه آزاد اردبيل بودند بر اساس جدول مورگان نمونه اي به حجم 200 نفر به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده پرسش نامه استانداردي بود که روايي آن قبلا بررسي شده و پايايي آن نيز با آلفاي کرونباخ 0.82 تاييد شده بود. از آزمون آماري
t تست با استفاده از از نرم افزار SPSS مسخه 18 داده ها تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج بررسي وضعيت جانشين پروري و عوامل موثر بر آن (تعيين خط مشي، ارزيابي کانديدا، توسعه کانديدا، ارزيابي سيستم مديريت جانشين پروري) نشان داد که نمونه مد نظر از اين حيث در وضعيت متوسط به بالا قرار دارد، يعني از وضعيت مطلوبي برخودار است.
نتيجه گيري: از تحليل فرضيه اصلي پژوهش مي توان نتيجه گرفت که ميزان آمادگي دانشگاه مطالعه شده براي اجراي موفق برنامه جانشين پروري بالاتر از حد مطلوب است. در مجموع، اين دانشگاه با استفاده از اين ظرفيت مي تواند مهارت هاي لازم براي مديريت شايسته در افراد مستعد را ارتقاء بخشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 325
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی