نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  8 , شماره  31 ; از صفحه 75 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين نقش مديريت محله اي بر پايداري اجتماعي شهر تهران از طريق سرمايه هاي اجتماعي ارتباط دهنده شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
برنامه ريزان و سياست گذاران شهري در سال هاي اخير با رويکردي مبتني بر مديريت محله اي و به کارگيري سرمايه هاي اجتماعي ارتباط دهنده، سعي در حل مسائل شهري و ارتقا و بهبود پايداراي اجتماعي در شهر کرده اند. براين اساس، هدف از نگارش اين مقاله ارايه مدل مناسب مديريت محله اي به منظور پايداراي اجتماعي شهر تهران، با تاکيد بر سرمايه اجتماعي ارتباط دهنده است. اين مقاله بر پايه مطالعات توصيفي- تحليلي و با روش گردآوري داده ها و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته به صورت پيمايشي انجام گرفته است. جمعيت آماري شامل تمامي شهروندان مناطق 1، 5، 8، 11 و 17 شهر تهران است که از آن 384 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شدند. آلفاي کرنباخ محاسبه شده برابر با 0.945 به دست آمد که نشان مي دهد همبستگي کافي بين گويه هاي پرسشنامه با متغيرشان وجود دارد. نتايج به دست آمده بيانگر تاثير معنادار مديريت محله اي بر سرمايه اجتماعي ارتباط دهنده است. اين تاثير به ميزان 0.402 است. هم چنين حضور متغير ميانجي، مديريت محله اي با سرمايه اجتماعي و رابطه سرمايه اجتماعي با متغير پايداراي اجتماعي شهر تهران با 95% اطمينان معنادار بوده است. در مجموع نتايج به دست آمده، بيان مي کنند که اگر مسوولان برنامه ريز محلي شهر تهران بتوانند با افزايش ميزان اعتماد از طريق مطلوبيت عملکرد، تعهد به وظايف و در نهايت کسب پذيرش مردمي به کشف شبکه هاي غيررسمي سرمايه هاي اجتماعي ارتباط دهنده نائل شوند، اين نوع از سرمايه ها، به گسترش روابط عمودي بين مديريت محله اي و سطوح بالاتر تبديل مي شود و پيوندهاي دروني در محله، حس تعلق و مشارکت افزايش خواهد يافت. اين نوع از سرمايه ها در نهايت از طريق ارتقا، سطح آگاهي، اعتماد و پيوندهاي دروني تقويت شده و به ايجاد انجمن هاي توسعه محلي که يکي از عوامل اصلي و بنيادي تحقق پايداراي اجتماعي شهر است، مي انجامد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پوراحمد، ا.، و بابایی، ح.، و رفیع، ا. (1397). تبیین نقش مدیریت محله ای بر پایداری اجتماعی شهر تهران از طریق سرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده شهری. مطالعات شهر ایرانی اسلامی, 8(31 ), 75-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346888Vancouver : کپی

پوراحمد احمد، بابایی حمیدرضا، رفیع ابوالفضل. تبیین نقش مدیریت محله ای بر پایداری اجتماعی شهر تهران از طریق سرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده شهری. مطالعات شهر ایرانی اسلامی. 1397 [cited 2022August12];8(31 ):75-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346888IEEE : کپی

پوراحمد، ا.، بابایی، ح.، رفیع، ا.، 1397. تبیین نقش مدیریت محله ای بر پایداری اجتماعی شهر تهران از طریق سرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده شهری. مطالعات شهر ایرانی اسلامی, [online] 8(31 ), pp.75-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346888. 

 
بازدید یکساله 433 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی