نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 93 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

نقش ابعاد جهت گيري مذهبي در پيش بيني بخشودگي بين فردي در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر تبري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: بخشودگي از مفاهيمي است که در مذهب و روا ن شناسي مثبت نگر به آن توجه، و به نقش سازنده آن در سلامت رواني افراد و ايجاد روابط سالم تاکيد شده است. به همين دليل شناسايي عواملي که مي تواند بخشودگي را تسهيل نمايد، داراي اهميت اساسي است. ازاين رو، هدف پژوهش حاضر بررسي نقش ابعاد جهت گيري مذهبي در پيش بيني بخشودگي بين فردي در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تبريز بود. روش کار: اين پژوهش ازنوع توصيفي - همبستگي بود. از جامعه آماري دانش آموزان متوسطه ناحيه 2، نمونه يي به تعداد 250 دانش آموز پسر به صورت نمونه گيري خوشه يي چند مرحله يي و بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. آزمودني ها پرسش نامه هاي جهت گيري مذهبي آلپورت و راس و مقياس بخشودگي بين فردي احتشام زاده و همکاران را تکميل کردند. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش هاي آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چند متغيره تجزيه و تحليل شد. در اين پژوهش همه موارد اخلاقي رعايت شده است. علاوه براين، نويسنده مقاله هيچ گونه تضاد منافعي گزارش نکرده است.يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که بخشودگي بين فردي با جهت گيري مذهبي دروني رابطه مثبت معنادار داشت (r=0.257 وp<0.005 )، ولي با جهت گيري مذهبي بيروني رابطه معناداري نداشت (p>0.05 وr=-0.014 ). همچنين نتايج رگرسيون نشان داد که جهت گيري مذهبي دروني مي تواند 9 درصد واريانس بخشودگي بين فردي را به طور معني داري پيش بيني کند. نتيجه گيري: بر اساس نتايج مي توان گفت افرادي که به تعاليم مذهبشان صادقانه اعتقاد دارند و بدان عمل مي کنند، در هنگام تعارض و ناسازگاري مصالحه جو هستند و از توان بخشودگي بيشتري برخوردارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابراهیمی، ا. (1397). نقش ابعاد جهت گیری مذهبی در پیش بینی بخشودگی بین فردی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر تبری. پژوهش در دین و سلامت, 4(3 ), 93-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345161Vancouver : کپی

ابراهیمی امید. نقش ابعاد جهت گیری مذهبی در پیش بینی بخشودگی بین فردی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر تبری. پژوهش در دین و سلامت. 1397 [cited 2022June26];4(3 ):93-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345161IEEE : کپی

ابراهیمی، ا.، 1397. نقش ابعاد جهت گیری مذهبی در پیش بینی بخشودگی بین فردی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر تبری. پژوهش در دین و سلامت, [online] 4(3 ), pp.93-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345161. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی