نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 83 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه باورهاي ديني و سبک هاي مقابله يي با هوش هيجاني در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شوش در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: از آنجايي که هيجان ها بخش اعظمي از زندگي را در بر مي گيرد و دين باوري انگيزه يي رواني محسوب مي شود که در فطرت و سرشت آدمي ريشه دارد و همچنين سبک هاي مقابله يي مجموعه يي از فعاليت ها و فرايندهاي رفتاري و شناختي براي ممانعت، مديريت يا کاهش استرس محسوب مي شود، ازاين رو، هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه بين باورهاي مذهبي و سبک هاي مقابله يي با هوش هيجاني در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شوش بود. روش کار: روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري (2012 نفر) اين پژوهش را کليه دانش آموزان دختر (1254 نفر) و پسر (758 نفر) مقطع متوسطه دوم تشکيل داد که از اين ميان تعداد 200 نفر نمونه آماري در نظر گرفته شد. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه هوش هيجاني بار- اون، پرسش نامه نگرش سنج مذهبي گلريز و براهني و همچنين پرسش نامه راهبردهاي لازاروس استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش نيز از روش هاي آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. در اين پژوهش همه موارد اخلاقي رعايت شده است. علاوه براين، نويسندگان مقاله هيچ گونه تضاد منافعي گزارش نکرده اند. يافته ها: بر اساس يافته هاي به دست آمده، بين باورهاي مذهبي با هوش هيجاني (r=0.389 و 0.05>p)، و همچنين بين سبک هاي مقابله يي با هوش هيجاني در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شوش رابطه معناداري وجود داشت (r=0.821 و 0.05>p). نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر مي توان پيشنهاد داد که معلمان در مدارس براي دانش آموزان کارگاه هاي آشنايي با دين و اسلام داير کنند تا دانش آموزان بيشتر با مذهب آشنا شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ظهیری خواه، ن.، و مانعی، ک.، و سخت سر، م. (1397). رابطه باورهای دینی و سبک های مقابله یی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شوش در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت, 4(3 ), 83-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345159Vancouver : کپی

ظهیری خواه ندا، مانعی کلثومه، سخت سر محمدرضا. رابطه باورهای دینی و سبک های مقابله یی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شوش در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت. 1397 [cited 2022June25];4(3 ):83-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345159IEEE : کپی

ظهیری خواه، ن.، مانعی، ک.، سخت سر، م.، 1397. رابطه باورهای دینی و سبک های مقابله یی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شوش در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت, [online] 4(3 ), pp.83-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345159. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی