نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 70 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش مفاهيم اخلاق در خانواده به شيوه قصه گويي مبتني بر مفاهيم اسلامي بر سبک هاي مقابله يي و سلامت رواني نوجوانان دختر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: خانواده اصلي ترين کانون شکل گيري آموزه هاي اخلاقي است و ريشه آموزش مفاهيم اخلاقي در فرد از اخلاق در خانواده شروع مي شود. پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش مفاهيم اخلاق در خانواده به شيوه قصه گويي مبتني بر مفاهيم اسلامي بر سبک هاي مقابله يي و سلامت رواني نوجوانان دختر صورت گرفته است. روش کار: اين پژوهش مطالعه يي نيمه آزمايشي ازنوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم استان کرمان در سال تحصيلي 94-95 بود که 42 نفر از آنان با روش نمونه‎گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه‎ آزمايش و گواه (هر گروه 21 نفر) جايگزين شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسش نامه هاي سبک مقابله يي فولکمن و لازاروس، و سلامت روان بود. برنامه مداخله يي شامل 9 جلسه آموزش مفاهيم اخلاق در خانواده به شيوه قصه گويي بود که براي شرکت کنندگان گروه آزمايش اجرا شد و شرکت کنندگان گروه گواه هيچ مداخله يي دريافت نکردند. در نهايت، داده هاي جمع آوري شده با استفاده از تحليل کواريانس تک متغيري تجزيه و تحليل شد. در اين پژوهش همه موارد اخلاقي رعايت شده است. علاوه براين، نويسندگان مقاله هيچ گونه تضاد منافعي گزارش نکرده اند. يافته ها: يافته ها نشان داد که بين ميانگين نمره هاي پس آزمون گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در سبک مقابله يي مساله مدار و سلامت روان تفاوت مثبت و معني داري وجود داشت (0.001>P). همچنين سبک مقابله يي هيجان مدار نيز در گروه آزمايش به طور معني داري کمتر از گروه گواه بود (0.001>P). به عبارت ديگر، آموزش مفاهيم اخلاق در خانواده به شيوه مذکور در گروه آزمايش به کاهش سبک مقابله يي هيجان مدار، افزايش سبک مقابله يي مساله مدار و سلامت روان نوجوانان دختر منجر شده بود. نتيجه گيري: با توجه به اهميت کنترل هيجان و سلامت روان در نوجوانان، مي توان از آموزش مفاهيم اخلاق در خانواده، به ويژه به شيوه قصه گويي مبتني بر مفاهيم اسلامي، براي تقويت سبک مقابله يي مساله مدار و سلامت رواني نوجوانان دختر استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسماعیل بیگی، م.، و رضاپورمیرصالح، ی.، و بهجتی اردکانی، ف.، و نیازی، ش. (1397). اثربخشی آموزش مفاهیم اخلاق در خانواده به شیوه قصه گویی مبتنی بر مفاهیم اسلامی بر سبک های مقابله یی و سلامت روانی نوجوانان دختر. پژوهش در دین و سلامت, 4(3 ), 70-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345155Vancouver : کپی

اسماعیل بیگی منیره، رضاپورمیرصالح یاسر، بهجتی اردکانی فاطمه، نیازی شهریار. اثربخشی آموزش مفاهیم اخلاق در خانواده به شیوه قصه گویی مبتنی بر مفاهیم اسلامی بر سبک های مقابله یی و سلامت روانی نوجوانان دختر. پژوهش در دین و سلامت. 1397 [cited 2022June26];4(3 ):70-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345155IEEE : کپی

اسماعیل بیگی، م.، رضاپورمیرصالح، ی.، بهجتی اردکانی، ف.، نیازی، ش.، 1397. اثربخشی آموزش مفاهیم اخلاق در خانواده به شیوه قصه گویی مبتنی بر مفاهیم اسلامی بر سبک های مقابله یی و سلامت روانی نوجوانان دختر. پژوهش در دین و سلامت, [online] 4(3 ), pp.70-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345155. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 313 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی