نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 56 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

ساخت و اعتباريابي مقياس اسلامي سنجش خداگونگي در انسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در رويکرد اسلامي، باور عميق به صفات و اسماء الهي نقش عميق تربيتي در رشد شخصيت انسان دارد. بر اساس آموزه هاي قرآني، بروز جلوه هاي توحيد عملي در زندگي، کارکرد دوگانه يي دارد: از يک سو، موجب پيشگيري و مقاوم سازي در برابر فشار و بحران هاي زندگي مي شود، و از سوي ديگر، همانندسازي بر مبناي صفات الهي، موجب رسيدن به غايت انسان و رشد و شکوفايي استعدادهاي او مي شود. هدف اين پژوهش، ساخت و هنجاريابي مقياسي کاربردي براي سنجش خداگونگي در انسان است. روش کار: اين مطالعه پژوهشي بنيادي با روش پيمايشي و زمينه يابي است. در اين پژوهش، نخست تمامي اسماء و صفات خداوند از منابع اسلامي جمع آوري شد. در مرحله بعدي، صفات به دست آمده بر مبناي معيارهاي گوناگون بازبيني، حذف و تعديل شد. سرانجام، 53 صفت استخراج شد که به پرسش نامه يي در طيف ليکرت تبديل شد. بدين جهت، ابزار اين مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که بر روي نمونه يي با حجم 400 نفر از طبقات مختلف اجتماعي - اقتصادي (71.5 درصد شهرنشين و 25.8 درصد روستانشين)، از هر جنس (50 درصد زن) اجرا شد. روش نمونه گيري، تصادفي طبقه يي بود. پايايي و روايي مقياس، با استفاده از آلفاي کرونباخ، روايي سازه، تحليل عاملي، روش کرويت بارتلت و کايسر ماير الکين محاسبه شد. در اين پژوهش همه موارد اخلاقي رعايت شده است. علاوه براين، نويسندگان مقاله هيچ گونه تضاد منافعي گزارش نکرده اند. يافته ها: ضريب پايايي مقياس در آلفاي کرونباخ 0.95 محاسبه شد. روايي مقياس نيز بر مبناي ضريب همبستگي اسپيرمن يک دامنه در سطح معناداري p<0.001، 0.88 به دست آمد. کفايت نمونه گيري نيز بر حسب روش کايسر ماير الکين، در سطح معناداري 0.000، 0.93 برآورد شد. نتيجه گيري: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هاي آماري نشان داد که پرسش نامه ساخته شده، پايايي و روايي پذيرفتني دارد و ممکن است بتواند ابزاري معتبر براي سنجش خداگونگي در انسان باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

انصاری، ز.، و سالک، ل.، و موسوی، س.، و اصغرنژاد، ع. (1397). ساخت و اعتباریابی مقیاس اسلامی سنجش خداگونگی در انسان. پژوهش در دین و سلامت, 4(3 ), 56-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345152Vancouver : کپی

انصاری زهره، سالک لیلا، موسوی سیده الناز، اصغرنژاد علی اصغر. ساخت و اعتباریابی مقیاس اسلامی سنجش خداگونگی در انسان. پژوهش در دین و سلامت. 1397 [cited 2022June26];4(3 ):56-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345152IEEE : کپی

انصاری، ز.، سالک، ل.، موسوی، س.، اصغرنژاد، ع.، 1397. ساخت و اعتباریابی مقیاس اسلامی سنجش خداگونگی در انسان. پژوهش در دین و سلامت, [online] 4(3 ), pp.56-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345152. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی