نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 45 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

مراقبت مذهبي روحاني بر بالين بيماران و تاثير آن بر افسردگي و اضطراب بيمارستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: بيماران بستري به علت ترس از عمل جراحي يا علائم ناتوان کننده بيماري و مرگ دچار اضطراب و افسردگي مي شوند که مي تواند عملکرد آنها را مختل کند. مراقبت مذهبي روحانيون با هدف برآوردن نيازهاي مذهبي بيماران مي تواند موجب افزايش توانايي آنان براي مقابله با بيماري شود. ازاين رو، پژوهشگران بر آن شدند برنامه مراقبت مذهبيي تدوين کنند که فرد روحاني آن را بر بالين بيمار اجرا کند، تا اثربخشي برنامه را در افسردگي و اضطراب بيماران بستري ارزيابي کنند. روش کار: در اين مطالعه کارآزمايي باليني با گروه کنترل، 142 بيمار بستري در بيمارستان نکويي شهر قم به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند و پرسش نامه هاي مربوط به اطلاعات جمعيت شناختي و سطح افسردگي و اضطراب بيمارستاني را تکميل کردند. پس از آن روحاني همکار برنامه مراقبت مذهبي را بر بالين بيماران گروه آزمون اجرا کرد و دو گروه پس از مداخله پيگيري شدند. در اين پژوهش همه موارد اخلاقي رعايت شده است. علاوه بر اين، نويسندگان مقاله هيچ گونه تضاد منافعي گزارش نکرده اند. يافته ها: آزمون آنکووا نشان داد که مداخله صورت گرفته موثر بود و دو گروه بعد از مداخله از نظر نمره کلي اضطراب و افسردگي بيمارستاني و حيطه هاي آن (اضطراب - افسردگي) ( p<0.001وF=35.75 )، با هم تفاوت آماري معني داري داشتند. آزمون تي زوجي نيز نشان داد که در گروه مداخله اضطراب و افسردگي بيمارستاني بعد از مداخله به طور معني داري کاهش پيدا کرده بود (p=0.001)، درحالي که در گروه کنترل، تفاوت معني داري مشاهده نشد (p=0.10 و p=0.48). نتيجه گيري: حضور افرادي نظير روحاني متعهد و آشنا به مسائل درماني در کنار افراد ديگر، و دادن مراقبت مذهبي مي تواند موجب کاهش اضطراب و افسردگي بيماران شود و نقش بسزايي در کاهش آلام و تقويت روحيه بيماران و بهبودي آنان داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شجاعی، ث.، و عباسی، م.، و رحیمی، ط.، و واحدیان، م.، و فرهادلو، ر.، و موحد، ا.، و پرورش مسعود، م. (1397). مراقبت مذهبی روحانی بر بالین بیماران و تاثیر آن بر افسردگی و اضطراب بیمارستانی. پژوهش در دین و سلامت, 4(3 ), 45-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345150Vancouver : کپی

شجاعی ثاراله، عباسی محمد، رحیمی طاهره، واحدیان مصطفی، فرهادلو روح اله، موحد احسان، پرورش مسعود محمد. مراقبت مذهبی روحانی بر بالین بیماران و تاثیر آن بر افسردگی و اضطراب بیمارستانی. پژوهش در دین و سلامت. 1397 [cited 2022June26];4(3 ):45-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345150IEEE : کپی

شجاعی، ث.، عباسی، م.، رحیمی، ط.، واحدیان، م.، فرهادلو، ر.، موحد، ا.، پرورش مسعود، م.، 1397. مراقبت مذهبی روحانی بر بالین بیماران و تاثیر آن بر افسردگی و اضطراب بیمارستانی. پژوهش در دین و سلامت, [online] 4(3 ), pp.45-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345150. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی