نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 34 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ابعاد سلامت روان و سلامت معنوي در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات توسعه‌ی اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: سلامت معنوي ازجمله سرمايه هاي باارزشي است که سلامت روان انسان را تحت تاثير قرار مي دهد. ازاين رو، هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط بين سلامت روان و سلامت معنوي در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال 1395 بود. روش کار: در اين پژوهش مقطعي 267 نفر از کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه با روش نمونه گيري تصادفي ساده براي مطالعه انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گيري اطلاعات شامل پرسش نامه سلامت روان گلدنبرگ و پرسش نامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون بود. پس از جمع آوري اطلاعات، داده ها با استفاده از آزمون آماري پيرسون تجزيه و تحليل شد. در اين پژوهش همه موارد اخلاقي رعايت شده است. علاوه براين، نويسندگان مقاله هيچ گونه تضاد منافعي گزارش نکرده اند. يافته ها: بر اساس يافته هاي به دست آمده، ميانگين نمره سلامت رواني شرکت کنندگان 2.98 و ميانگين نمره سلامت معنوي آنان 3.62 بود. علاوه براين، بين سلامت رواني و سلامت معنوي همبستگي معناداري وجود داشت (r=0.324). بيشترين همبستگي سلامت معنوي نيز با بعد افسردگي و کمترين همبستگي آن با بعد نشانه هاي جسماني بود. نتيجه گيري: ارتقاء سلامت روان قشرهاي موثر و سازنده جامعه لازمه پويايي، بالندگي و اعتلاي آن جامعه است. نتايج نشان داد که سلامت معنوي در کارکنان دانشگاه بر سلامت روان آنان تاثيرگذار بود. ازاين رو، برنامه ريزي براي ارتقاي آن ازجمله مسائلي است که مسوولان و سياست گذاران مربوط بايد مدنظر قرار دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ضیاپور، آ.، و قادری، ا.، و وفاپور، ح.، و یزدانی، و.، و سعیدی، ش.، و زنگنه، ع. (1397). ارتباط ابعاد سلامت روان و سلامت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت, 4(3 ), 34-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345147Vancouver : کپی

ضیاپور آرش، قادری ارسلان، وفاپور حسنا، یزدانی وحید، سعیدی شهرام، زنگنه علیرضا. ارتباط ابعاد سلامت روان و سلامت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت. 1397 [cited 2022June25];4(3 ):34-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345147IEEE : کپی

ضیاپور، آ.، قادری، ا.، وفاپور، ح.، یزدانی، و.، سعیدی، ش.، زنگنه، ع.، 1397. ارتباط ابعاد سلامت روان و سلامت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت, [online] 4(3 ), pp.34-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345147. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 332 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی