نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 21 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين کارايي خانواده و خودکنترلي با جهت گيري مذهبي در مادران داراي کودک مبتلا به اوتيسم شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در منابع ديني خودکنترلي نظامي جامع و منحصر بهفرد، و برگرفته از نظارت خداوندمتعال و همچنين نظارت فرد بر اعمال خود است. از آنجا كه در آموزه هاي اس?مي، خودکنترلي جايگاه ويژه يي در زندگي بشر دارد، اين پژوهش با هدف تبيين رابطه بين کارايي خانواده و خودکنترلي با جهت گيري مذهبي در مادران داراي کودک مبتلا به اوتيسم شهر تهران در سال 94-95 صورت گرفته است. روش کار: اين پژوهش توصيفي ازنوع همبستگي است. نمونه مورد پژوهش شامل 100 مادر داراي کودک مبتلا به اوتيسم شهر تهران در سال 94-95 است که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي جهت گيري مذهبي آلپورت، کارايي خانواده مکمستر و خودکنترلي تانجي پاسخ دادند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روش آماري تحليل رگرسيون چندگانه و ضريب همبستگي پيرسون تحليل شد. در اين پژوهش همه موارد اخلاقي رعايت شده است. علاوه براين، نويسندگان مقاله هيچ گونه تضاد منافعي گزارش نکرده اند. يافته ها: بر اساس يافته هاي به دست آمده بين خودکنترلي و جهت گيري مذهبي و نيز بين کارايي خانواده و خودکنترلي رابطه معناداري وجود داشت (p<0.05)، يعني هر چقدر خودکنترلي بيشتر بود جهت گيري مذهبي افزايش مي يافت و برعکس. همچنين با افزايش کارايي خانواده، خودکنترلي نيز بيشتر مي شد و برعکس (p<0.05). بين کارايي خانواده و جهت گيري مذهبي دروني و بيروني رابطه معناداري يافت نشد. نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر بر رابطه بين جهت گيري مذهبي و خودکنترلي تاکيد دارد. ازاين رو، پيشنهاد مي شود که برنامه هاي پيشگيرانه، آموزش و مداخلات مذهبي و همچنين خودکنترلي بيشتر مد نظر قرار بگيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کفاش پورمرندی، آ.، و خدابخشی کولایی، آ. (1397). رابطه بین کارایی خانواده و خودکنترلی با جهت گیری مذهبی در مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم شهر تهران. پژوهش در دین و سلامت, 4(3 ), 21-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345145Vancouver : کپی

کفاش پورمرندی آتوسا، خدابخشی کولایی آناهیتا. رابطه بین کارایی خانواده و خودکنترلی با جهت گیری مذهبی در مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم شهر تهران. پژوهش در دین و سلامت. 1397 [cited 2022June25];4(3 ):21-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345145IEEE : کپی

کفاش پورمرندی، آ.، خدابخشی کولایی، آ.، 1397. رابطه بین کارایی خانواده و خودکنترلی با جهت گیری مذهبی در مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم شهر تهران. پژوهش در دین و سلامت, [online] 4(3 ), pp.21-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345145. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی