نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 7 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط کيفيت و بهداشت خواب با سبک زندگي اسلامي و جهت گيري مذهبي خودگزارش شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر سرپل ذهاب در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بویین زهرا، بویین زهرا، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: کيفيت خواب سازه باليني مهمي است که اجزاي دقيق تشکيل دهنده و اهميت نسبي آن در افراد مختلف متفاوت است. ازاين رو، پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط کيفيت و بهداشت خواب بر اساس سبک زندگي اسلامي و جهت گيري مذهبي خودگزارش شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر سرپلذهاب صورت گرفته است. روش کار: اين پژوهش توصيفي - مقطعي ازنوع همبستگي است که جامعه آماري آن را همه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر سرپلذهاب در سال 1395 تشکيل مي دهند. 370 نفر (370=n) از اين دانش آموزان با روش نمونه گيري خوشه يي چندمرحله يي انتخاب شدند و پرسش نامه هاي متغيرهاي جمعيت شناختي، سبک زندگي اسلامي (ILST)، جهت گيري مذهبي (ROI)، بهداشت خواب (SHI) و کيفيت خواب (PSQI) را تکميل کردند. داده هاي به دست آمده با روش هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون تحليل شد. در اين پژوهش همه موارد اخلاقي رعايت شده است. علاوه براين، نويسندگان مقاله هيچ گونه تضاد منافعي گزارش نکرده اند. يافته ها: بر اساس يافته ها، قدر مطلق ضرايب همبستگي در دامنه يي بين 0.62 تا 0.83 قرار داشت و شاخص هاي خواب با سبک زندگي اسلامي و جهت گيري مذهبي رابطه مثبت و معنادار نشان داد (05.0>P). همچنين، تحليل داده ها با روش رگرسيون نشان داد که سبک زندگي اسلامي و جهت گيري مذهبي با هم 61 درصد واريانس شاخص هاي خواب را پيش بيني کردند. نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت کساني که سبک زندگي اسلامي و گرايش مذهبي بالاتري دارند، از شاخص هاي خواب بهتري برخوردارند. پژوهشگران انجام مطالعات بيشتر در زمينه سلامت معنوي سالمندان را توصيه مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمخانی، ش.، و علیزاده اصلی، ا.، و نمازی، س.، و یاری، م.، و بهروز، ب. (1397). ارتباط کیفیت و بهداشت خواب با سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی خودگزارش شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر سرپل ذهاب در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت, 4(3 ), 7-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345140Vancouver : کپی

کریمخانی شیوا، علیزاده اصلی افسانه، نمازی سمیه، یاری میترا، بهروز بهروز. ارتباط کیفیت و بهداشت خواب با سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی خودگزارش شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر سرپل ذهاب در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت. 1397 [cited 2022June26];4(3 ):7-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345140IEEE : کپی

کریمخانی، ش.، علیزاده اصلی، ا.، نمازی، س.، یاری، م.، بهروز، ب.، 1397. ارتباط کیفیت و بهداشت خواب با سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی خودگزارش شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر سرپل ذهاب در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت, [online] 4(3 ), pp.7-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345140. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی