برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  29 , شماره  1 ; از صفحه 161 تا صفحه 186 .
 
عنوان مقاله: 

تخمين سرعت امواج برشي با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي و تطابق آن با نتايج آزمايشگاهي، در يكي از مخازن كربناته ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

آگاهي از سرعت امواج برشي در مطالعات برشي در مطالعات لرزه‌اي ميادين هيدروكربوري از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مطالعه با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي، سرعت امواج برشي (Vs) در يكي از مخازن هيدروكربني كربناته در يكي از ميادين نفتي واقع در جنوب غربي ايران به عنوان تابعي از سرعت امواج تراكمي، تخلخل، ليتولوژي و حجم شيل محاسبه شده است. بدين منظور سرعت امواج تراكمي (Vp) مستقيما از روي نمودار صوتي و با داشتن زمان سير موج (DT) در مخزن مورد مطالعه به دست آمده و تخلخل با استفاده از نمودارهاي نوترون و چگالي و حجم شيل با استفاده از نمودار پرتو گاماي تصحيح شده (CGR) محاسبه گرديد. سپس با استفاده از نتايج مطالعات پتروگرافي و به كمك روابط تجربي متداول سرعت امواج برشي تخمين زده شد. سرعت امواج برشي محاسبه شده توسط روابط مختلف با سرعت امواج برشي تخمين زده شد. سرعت امواج برشي محاسبه شده توسط روابط مختلف با سرعت امواج برشي اندازه گيري شده در شرايط اشباع از آب و فشار مخزن بر روي 33 نمونه پلاگ مقايسه شد و مشخص شد كه استفاده از مدلهاي Greenberg & Castagna و Castagna نتايج بهتري براي تخمين سرعت امواج برشي در سنگ هاي كرناته به دست مي دهند. همچين سرعت امواج تراكمي به دست آمده از روي داده‌هاي نمودار پتروفيزيكي در مقابل سرعت امواج برشي اندازه گيري شده در شرايط مخزن در آزمايشگاه ترسيم شد و روابط بين سرعت امواج برشي و سرعت امواج تراكمي به صورت زير به دست آمد:
مدل خطي
(R2=0.84)                                                                                 Vs=0.5243 Vp+0.0451
مدل درجه دوم
(R2=0.85)                                                         Vs=-0.1068 Vp2+105106 Vp-202008
سپس با توجه به اختلاف مقادير تخمين زده
شده با مقاديري كه اندازه گيري گرديد، عوامل مختلف موثر در سرعت امواج نظير رخساره هاي سنگي، انواع و مقدار تخلخل، حجم شيل و محيط رسوبي مورد بررسي قرار گرفته و بر حسب نوع محيط و مقدار تخلخل روابط بهتري ارائه گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدنیا، م.، و رضایی، م. (1382). تخمین سرعت امواج برشی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نتایج آزمایشگاهی, در یکی از مخازن کربناته ایران. مجله علوم دانشگاه تهران, 29(1), 161-186. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3307Vancouver : کپی

محمدنیا محمد، رضایی محمدرضا. تخمین سرعت امواج برشی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نتایج آزمایشگاهی, در یکی از مخازن کربناته ایران. مجله علوم دانشگاه تهران. 1382 [cited 2021September28];29(1):161-186. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3307IEEE : کپی

محمدنیا، م.، رضایی، م.، 1382. تخمین سرعت امواج برشی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نتایج آزمایشگاهی, در یکی از مخازن کربناته ایران. مجله علوم دانشگاه تهران, [online] 29(1), pp.161-186. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3307. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 320 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی