برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  6 , شماره  16 ; از صفحه 67 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه اروميه بر اساس مدل هدپرف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

هدف از اجراي پژوهش حاضر، ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه اروميه بر اساس مدل هدپرف از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي است. اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از حيث گردآوري داده ها توصيفي - پيمايشي است. جامعه آماري، دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه اروميه، شامل 2454 نفر بود. حجم نمونه با روش تصادفي طبقه اي نسبتي و با استفاده از جدول مورگان به تعداد 332 نفرتعيين شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه کيفيت خدمات هدپرف بوده و روايي آن با روش اعتبار محتوا تاييد شده است. پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 0.89 محاسبه شد. نتايج مرتبط با فرضيه هاي پژوهش گوياي اين بودند که در تمامي ابعاد کيفيت خدمات آموزشي شکاف منفي وجود دارد. بين وضع موجود و مطلوب از ديدگاه دانشجويان تفاوت معني داري وجود دارد و در اولويت بندي ابعاد کيفيت خدمات آموزشي از نظر دانشجويان، بعد عوامل تحصيلي داراي بالاترين و بعد عوامل غير تحصيلي داراي پايين ترين درجه اهميت بودند. بر اساس نتايج به دست آمده پيشنهاد مي شود از نظرات سازنده دانشجويان در مراحل مختلف برنامه ريزي، طراحي، ارائه و ارزيابي خدمات آموزشي بيشتر استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی