برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فرهنگ سازي استفاده بهينه از اينترنت(شبکه اجتماعي) و جلوگيري از آسيبهاي آن در بين دانشجويان دانشگاههاي علمي و کاربردي شهر قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 
چکیده: 

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات فرهنگ سازي بهينه از اينترنت(شبکه اجتماعي) و جلوگيري از آسيبهاي آن در بين دانشجويان دانشگاههاي علمي و کاربردي شهر قزوين انجام شده است. روش: تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ شيوه جمع آوري اطلاعات، توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماري، دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي در سال تحصيلي 94-1393 بودند که از بين آنها حدود 250 نفر طبق جدول برآورد حجم نمونه مورگان و کرجسي و به شيوه نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه است که روايي آن با روش پانل متخصصان و پايايي آن با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها ازآزمون واريانس يک راهه و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. يافته ها: يافته هاي حاصل از برآورد ضريب همبستگي چندگانه نشان داد که اعتياد به شبکه هاي مجازي، آسيب جسمي و رواني، انحرافات اخلاقي، افت تحصيلي، نگرش مثبت به شبکه هاي مجازي و هويت کاذب، به ترتيب بيشترين تاثير را بر نحوه استفاده از شبکه هاي مجازي دارند. نتيجه گيري: شبکه هاي اجتماعي به دليل رشد روزافزون تعداد اعضا و تاثيرگذاري بر فضاي واقعي، اهميت بسزايي يافته اند، لذا براي کاهش آسيبهاي آن در بين دانشجويان بايد در سطح وسيعي به آموزش و فرهنگ سازي پرداخت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 636
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی