6 SID.ir | رفتار Zn, Pb, Cd, Ni, Co, Mn, Fe و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب درياي خزر

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
رفتار Zn, Pb, Cd, Ni, Co, Mn, Fe و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب درياي خزر
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در تحقيق حاضر رفتار خوددار و غيرخوددار (Conservative/non Conservative) عناصر Zn, Pb, Cd, Ni, Co, Mn, Fe  و Cu در رسوبات و ذرات معلق رودخانه تجن و فرآيند جذب/ دفع عناصر تحت تاثير اختلاط با آب درياي خزر مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج آناليز نمونه ها نشان مي‌دهد در حالت معمول قبل از اختلاط آب رودخانه‌ و دريا ذرات معلق غلظت بيشتري از عناصر Co, Fe, Pb, Mn و Zn و رسوبات بستر غلظت بيشتري از عناصر Cu ,Ni و Cd را در خود دارند. نتايج آزمايشات اختلاط نشان مي‌دهد كه در اثر اختلاط آب دريا و رودخانه تجن عناصر Fe, Cu در نهايت از فاز محلول جذب ذرات معلق گرديده و ساير عناصر از سطح ذرات دفع مي‌گردند. همچنين در رسوبات بستر نيز عنصر Fe جذب ذرات گرديده و بقيه عناصر دفع مي‌گردند. در مجموع رفتار عناصر Co و تا حدي Cu در ذرات معلق رودخانه تجن در طول اختلاط با آب شور دريا متمايل به حالت خوددار و بروز حداقل تغييرات در غلظت عناصر بوده و غلظت ساير عناصر تغييرات بيشتري نشان مي‌دهد. در رسوبات بستر نيز عنصر Co رفتار نزديك به حالت خوددار و ساير عناصر تغييرات بيشتري را نشان مي‌دهند. همچنين محاسبات آماري ضرايب همبستگي و آناليز خوشه‌اي نشان مي‌دهد كه در رسوبات بستر عامل محيطي pH آب بيشترين تاثير را در رفتار عناصر Cd  و پس از آن Mn, Pb و Cu داشته و عوامل TOC و شوري آب تا حدي بر رفتار عنصر Fe موثرند و تاثير بسيار كمي بر رفتار عناصر Ni ، Co و Zn دارند. اين در حاليكه است كه در ذرات معلق رودخانه رفتار عنصر Cu تا حدي متاثر از عوامل TOC  و شوري محيط آبي و عناصر  Mn، Cd و Pb متاثر از تغييرات pH مي‌باشند. به نظر مي‌رسد غلظت Fe, Co و Ni در ذرات معلق در حين اختلاط با آب دريا متاثر از عواملي غير از pH و TOC و شوري باشد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 284
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی