برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش و تحليل سطح سواد زيست محيطي کشاورزان روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي دهستان زوارم شهرستان شيروان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
بروز معضلات زيست محيطي و روند فزاينده آن، موضوع بحث بسياري از صاحب نظران است که در چارچوب ديدگاه سواد زيست محيطي بررسي مي شود. آنچه در اين زمينه درخور توجه است، نقش و اثر کشاورزان روستايي در کاهش مشکلات زيست محيطي است؛ زيرا بخش زيادي از زمين ها در قلمرو ملي براي انجام فعاليت هاي کشاورزي در اختيار روستاييان است که در صورت نداشتن سواد زيست محيطي به لحاظ دانش، نگرش و رفتار، سبب صدمات زيست محيطي جبران ناپذيري براي کيفيت زمين و محيط مي شوند. بر اين اساس، هدف از پژوهش حاضر مطالعه سطح سواد زيست محيطي کشاورزان در قالب سه بعد دانش، نگرش و رفتار است تا در صورت وجود کمبودهايي در اين زمينه با ترويج و آموزش کشاورزان روستايي برطرف شود. روش شناسي مطالعه حاضر از نوع توصيفي - تحليلي است و با گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش، شامل تمام خانوارهاي کشاورزان روستايي دهستان زوارم شهرستان شيروان است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 139 سرپرست خانوار از آنها براي نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلي پژوهش، پرسشنامه اي است که روايي آن با استفاده از پانل تخصصي و پايايي آن نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است. نتايج يافته هاي پژوهش از طريق آزمون T نشان داد سطح دانش و آگاهي زيست محيطي کشاورزان روستايي در سطح متوسط و براي رفتار زيست محيطي پايين تر از حد متوسط است. همچنين، آزمون همبستگي نشان داد، بين ابعاد سواد زيست محيطي (دانش، نگرش، رفتار) ارتباط معنادار و مستقيمي وجود دارد. در نهايت، با استفاده از مدل وايکور مشخص شد، کشاورزان روستاهاي مورد مطالعه به لحاظ برخورداري از سطح دانش، نگرش و رفتار زيست محيطي با يکديگر متفاوت هستند و برابر نيستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجاسی قیداری، ح.، و عزیزی، ث. (1395). سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان زوارم شهرستان شیروان). جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 27(3 (پیاپی 63) ), 107-129. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310068Vancouver : کپی

سجاسی قیداری حمداله، عزیزی ثریا. سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان زوارم شهرستان شیروان). جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1395 [cited 2022January24];27(3 (پیاپی 63) ):107-129. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310068IEEE : کپی

سجاسی قیداری، ح.، عزیزی، ث.، 1395. سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان زوارم شهرستان شیروان). جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 27(3 (پیاپی 63) ), pp.107-129. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310068. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی