نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 26 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ظرفيت هاي توسعه کسب و کار خانگي در فرايند توانمندسازي زنان روستايي (مطالعه موردي شهرستان کرج)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
يکي از رويکردهاي که مي تواند به مشارکت زنان در فعاليت هاي اجتماعي و ايجاد در آمد کمک فراواني نمايد، حمايت از کسب و کارهاي کوچک و خانگي مي باشد. اين واحدها به دليل ماهيت خانگي و عدم طي مسافت هاي طولاني و کاهش هزينه هاي جانبي مي تواند ضمن فراهم نمودن اشتغال و کارآفريني، به توانمند سازي زنان روستايي کمک شاياني مي نمايد. هدف اصلي از اين تحقيق بررسي قابليت هاي توسعه کسب و کار خانگي بر توانمندسازي زنان روستايي شهرستان کرج مي باشد.روش تحقيق از نوع توصيفي و پيمايشي بوده و جهت بررسي اثرات کسب و کارهاي خانگي از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه زنان روستايي داراي کسب وکار هاي خانگي مي باشند که شامل 143 نفر از زنان روستايي که داراي کسب و کار خانگي مي باشد که 121 نفر از آنان (بر اساس فرمول کوکران) به عنوان نمونه انتخاب شدند.روايي ابزار تحقيق توسط متخصصين تاييد گرديد و جهت تعين پايايي ابزار، از محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن براي بخش هاي مختلف بطور ميانگين در حد 0.79 بود.به منظور تبيين روابط بين متغيرها و تلخيص داده ها از تکنينک تحليل عاملي استفاده شد که متغيرهاي اقتصادي در سه دسته. اجتماعي در دو دسته تقيم شد و نتايج بيانگر اين مطلب است که مشوق اصلي کسب و کارها بر استقلال مالي، ريسک گريزي و رويکردهاي انگيزه اي استوار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زینتی فخرآباد، ح.، و بکها، ف. (1395). بررسی ظرفیت های توسعه کسب و کار خانگی در فرایند توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی شهرستان کرج). ایده های نو در علوم و فناوری, 1(3), 26-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308655Vancouver : کپی

زینتی فخرآباد حسین، بکها فاطمه. بررسی ظرفیت های توسعه کسب و کار خانگی در فرایند توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی شهرستان کرج). ایده های نو در علوم و فناوری. 1395 [cited 2022August14];1(3):26-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308655IEEE : کپی

زینتی فخرآباد، ح.، بکها، ف.، 1395. بررسی ظرفیت های توسعه کسب و کار خانگی در فرایند توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی شهرستان کرج). ایده های نو در علوم و فناوری, [online] 1(3), pp.26-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308655. 

 
بازدید یکساله 611 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی