برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 29 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تجويز خوراکي سطوح مختلف پروبيوتيک Lactobacillus casei بر برخي آنزيم هاي گوارشي ماهي قزل آلاي رنگين کمان انگشت قد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تکثیر و پرورش آبزیان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 
چکیده: 

پروبيوتيک ها مکمل هاي غذايي زنده اي هستند که از طريق بهبود بار ميکروبي روده ميزبان، تاثيرات سودمندي را در آن ايجاد کرده، سبب بهبود جذب مواد غذايي از روده مي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي اثر تجويز خوراکي سطوح پروبيوتيک Lactobacillus casei (PTCC1608) بر برخي آنزيم هاي گوارشي ماهي قزل آلاي رنگين کمان است. از اين رو، 4800 قطعه بچه ماهي قزل آلا، با وزن متوسط 5.5± 32.6گرم در چهار تيمار با سه تکرار به صورت تصادفي تقسيم شدند (هر تکرار با 400 قطعه ماهي). ماهيان تيمارهاي A، B و C به ترتيب با جيره هاي غذايي حاوي 106×5 ، 107×5 و CFU/mL 108×5 L. casei به مدت 60 روز غذادهي شدند. يک تيمار نيز به عنوان تيمار شاهد با شرايط کاملا مشابه اما بدون اضافه کردن باکتري به خوراک در نظر گرفته شد. با اندازه گيري فعاليت آنزيم هاي آلفا آميلاز، ترپسين و کموتريپسين در روز 60 مشخص شد تيمارهايي که از پروبيوتيک با جيره حاوي CFU/mL 106×5 L. casei تغذيه شده بودند در مقايسه با گروه شاهد اختلاف معني دار داشتند (P<0.05). اما در ساير تيمارهايي که با غلظت هاي ديگر پروبيوتيک تغذيه شده بودند، اختلاف معني داري در فعاليت اين آنزيم ها نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد (P>0.05). همچنين فعاليت آنزيم هاي آلکالين فسفاتاز، ليپاز و پروتئاز در تيمارهاي که از پروبيوتيک با غلظت هاي 106×5 و CFU/mL 107×5 استفاده شده بود، افزايش معني داري را نسبت به شاهد نشان داد (P<0.05). بر اساس نتايج اين مطالعه، افزودن پروبيوتيک L. casei با غلظت CFU/mL 106×5 به خوراک ماهي قزل آلاي رنگين کمان انگشت قد، به عنوان مناسب ترين غلظت، باعث بهبود فعاليت آنزيم هاي گوارشي ماهي قزل آلا مي شود، ولي غلظت هاي بالاتر آن، اثرات منفي بر ماهي قزل آلا دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی