برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 49 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

اثر جايگزيني آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص هاي هماتولوژيک و بيوشيميايي پلاسما در بچه ماهيان انگشت قد کپور معمولي (Cyprinus carpio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثيرات جايگزيني آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص هاي خوني و بيوشيميايي پلاسماي بچه ماهيان انگشت قد کپور معمولي است. ماهيان با وزن متوسط 0.36±3.03 گرم، به مدت 10 هفته با پنج جيره حاوي سطوح جايگزيني صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان تغذيه شدند. در انتهاي دوره، خون گيري از ساقه دمي انجام گرفت و شاخص هاي خوني شامل تعداد گلبول هاي قرمز و سفيد، درصد افتراقي گلبول هاي سفيد، هموگلوبين، هماتوکريت، متوسط حجم گلبول قرمز، متوسط هموگلوبين هر گلبول، متوسط غلظت هموگلوبين هر گلبول و برخي شاخص هاي بيوشيميايي پلاسما شامل تري گليسريد، کلسترول و گلوکز اندازه گيري شدند. مطابق نتايج، وزن نهايي در تيمارهاي 25 و 100 درصد به ترتيب افزايش و کاهش معني داري نسبت به ساير تيمارها داشت (P<0.05). هيچ يک از شاخص هاي خوني بين تيمارها تفاوت معني داري نداشتند (P>0.05). در شاخص هاي بيوشيميايي پلاسما در تيمار 100 درصد، کاهش معني دار سطح تري گليسريد وجود داشت (P<0.05) و ميزان کلسترول در گروه شاهد به طور معني داري بيش تر بود (P<0.05)، اما ميزان گلوکز بين تيمارها تفاوت معني داري نداشت (P>0.05). بر اساس نتايج اين مطالعه، جايگزيني آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان تا سطح 75 درصد در جيره کپور معمولي انگشت قد پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی