برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 61 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير سولفات مس و پرمنگنات پتاسيم بر برخي شاخص هاي خون شناسي و استرس تاس ماهي استرلياد Acipenser ruthenus

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 
چکیده: 

ضدعفوني کننده هاي سطحي براي کنترل عفونت هاي موجودات زنده سطح خارجي بدن ماهيان و ريشه کن کردن يا کاهش عوامل بيماري زا در کارگاه هاي پرورش ماهي به کار مي روند. هدف اين پژوهش تعيين اثر دوره هاي مختلف حمام درماني سولفات مس و پرمنگنات پتاسيم بر شاخص هاي خوني و استرس تاس ماهي استرلياد (ميانگين وزن 2.85±41.83 گرم) است. اين آزمايش در 6 تيمار شامل سولفات مس با غلظت هاي 2 (حمام دهي بلندمدت، 12 ساعت)، 5 (حمام دهي کوتاه مدت، 10-5 دقيقه) و 10 mg/L (حمام دهي غوطه وري، 45-30 ثانيه) و پرمنگنات پتاسيم با دوزهاي 1 (حمام دهي بلندمدت، 12ساعت)، 2 (حمام دهي کوتاه مدت، 10-5 دقيقه) و 3 mg/L (حمام دهي غوطه وري، 45-30 ثانيه) و يک گروه شاهد (بدون ماده ضدعفوني) انجام شد. پس از عمليات ضدعفوني از هر تيمار 4 تا 5 عدد ماهي به صورت تصادفي براي خون گيري انتخاب شدند. نتايج نشان داد که تعداد گلبول هاي سفيد و درصد نوتروفيل در تيمار 2 mg/L سولفات مس (حمام دهي بلندمدت) و 1 و 2 mg/L پرمنگنات پتاسيم (حمام دهي بلندمدت و حمام دهي کوتاه مدت) افزايش معني داري را نسبت به شاهد و ساير تيمارها داشتند (P<0.05). همچنين ميزان هورمون کورتيزول و گلوکز به عنوان شاخص هاي استرس در کليه تيمارها افزايش معني داري را نسبت به شاهد نشان دادند (P<0.05). اما اين افزايش در تيمار پرمنگنات پتاسيم 1 mg/L (حمام دهي بلندمدت) به صورت مشخص تري مشهود بود. از لحاظ درصد لنفوسيت، مونوسيت و ائوزينوفيل، مقدار هموگلوبين و هماتوکريت، تعداد گلبول هاي قرمز، حجم متوسط گلبول قرمز، مقدار متوسط هموگلوبين در گلبول قرمز و غلظت متوسط هموگلوبين در گلبول قرمز، بين تيمارها با شاهد اختلاف معني دار آماري مشاهده نشد (P>0.05). با توجه به نتايج بدست آمده در ماهي استرلياد روش ضدعفوني کوتاه مدت (10 دقيقه) براي هر دو ماده توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی