نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نانو ذرات سيليکا بر کارايي غشاي پليمري آلياژي ABS/PVAc براي جداسازي هليم از متان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است