نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 307 تا صفحه 314 .
 
عنوان مقاله: 

مکان يابي محل بهينه دفع پسماند ساختماني با استفاده از روش ترکيب خطي وزني، مطالعه موردي شهر اصفهان (1393)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه، میمه، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: از پيامدهاي توسعه روزافزون فضاهاي شهري، توليد انبوه پسماند شهري از جمله پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي ساختماني است. از اين رو، برنامه ريزي منسجم مبتني بر اصول مديريتي و مهندسي براي ساماندهي اين گونه از پسماندها ضروري به نظر مي رسد. از آن جايي که هيچ گونه مطالعات قبلي در رابطه با مکان يابي اصولي و بهينه محل دفع اين پسماندها در شهر اصفهان با توجه به معيارهاي موجود صورت نگرفته است، در مطالعه حاضر، ميزان مطلوبيت اراضي شهر اصفهان جهت دفع پسماندهاي ساختماني اين شهر، با استفاده از روش ترکيب خطي وزني و به کمک سيستم اطلاعات جغرافيايي بررسي شد.روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردي توسعه اي بود. به منظور شناسايي بهترين مکان براي دفع پسماند ساختماني شهر اصفهان، 19 لايه اطلاعاتي در محدوده شهر اصفهان در دو شاخه اصلي پارامترهاي اکولوژيکي و اقتصادي- اجتماعي دسته بندي شد. سپس، به منظور وزن دهي هر لايه، از نظرات کارشناسي در قالب ماتريس مقايسات زوجي (روش تحليل سلسله مراتبي) استفاده شد. همچنين، استانداردسازي لايه هاي معيار با استفاده از منطق فازي و تعريف توابع عضويت فازي مناسب براي هر معيار انجام گرفت و در نهايت، نقشه مطلوبيت منطقه براي دفع پسماند به کمک توابع همپوشاني نقشه هاي استاندار شده وزن دار و نيز 16 لايه محدوديت به دست آمد.يافته ها: با توجه به نتايج حاصل از طبقه بندي نقشه نهايي مطلوبيت محل دفع پسماند، بيش از 95 درصد از سطح منطقه مورد مطالعه از وضعيت کامل نامطلوب براي دفع پسماند ساختماني برخوردار بوده و محدوده هاي با مطلوبيت بسيار زياد کمتر از 2 درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص داد که در نهايت، از بين اين مناطق، 4 محدوده به عنوان گزينه هاي پيشنهادي براي محل دفع پسماند ساختماني شهر اصفهان شناسايي و معرفي شد.نتيجه گيري: توانايي و سودمندي سامانه اطلاعات جغرافيايي در پياده سازي روش هاي تصميم گيري چند معياره براي مکان يابي محل دفع پسماندهاي شهري و ترکيب معيارهاي مختلف کمي و کيفي نشان داده شد. معرفي 1.78 درصد از مساحت کل منطقه به عنوان منطقه بسيار مناسب براي محل دفع نشان دهنده حساسيت و دقت بالاي مدل weight line composition (WLC) بوده و نيز محدوديت منطقه را براي دفع پسماند متذکر مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طباطبایی، ج.، و اقصایی، ه. (1395). مکان یابی محل بهینه دفع پسماند ساختمانی با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی, مطالعه موردی شهر اصفهان (1393). تحقیقات نظام سلامت, 12(3), 307-314. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301200Vancouver : کپی

طباطبایی جواد، اقصایی هلن. مکان یابی محل بهینه دفع پسماند ساختمانی با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی, مطالعه موردی شهر اصفهان (1393). تحقیقات نظام سلامت. 1395 [cited 2022May28];12(3):307-314. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301200IEEE : کپی

طباطبایی، ج.، اقصایی، ه.، 1395. مکان یابی محل بهینه دفع پسماند ساختمانی با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی, مطالعه موردی شهر اصفهان (1393). تحقیقات نظام سلامت, [online] 12(3), pp.307-314. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301200. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی