برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 300 تا صفحه 306 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آلودگي منابع آب زيرزميني دشت قلعه شاهين به عناصر سرب و کادميوم با استفاده از شاخص آلودگي فلزات سنگين (93-1392)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه به دليل تخليه انواع آلاينده ها به منابع آب هاي زيرزميني، اين منابع با افت کيفيت مواجه شده اند. از اين رو، مطالعه حاضر جهت ارزيابي کيفي آلودگي منابع آب زيرزميني دشت قلعه شاهين به سرب و کادميوم، با استفاده از شاخص آلودگي فلزات سنگين HPI) ياHeavy metal pollution index ) در طول زمستان 1392 و تابستان 1393 انجام گرديد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي، نمونه ها از 20 ايستگاه منتخب بر اساس دستورالعمل B-3010
، جمع آوري گرديد. پس از آماده سازي نمونه ها در آزمايشگاه، غلظت فلزات با استفاده از دستگاه ICP-OES تعيين شد. ارزيابي کيفي منابع آب زيرزميني و تجزيه و تحليل آماري با استفاده از شاخص HPI و نرم افزار آماري SPSS انجام شده است.
يافته ها: ميانگين غلظت سرب و کادميوم بر حسب
ppb به ترتيب در نمونه هاي فصل زمستان

 برابر با 4.25±1.47 و 0.48±0.62 و در نمونه هاي فصل تابستان برابر با 6.46±2.22 و 1.21±2.36 بود. همچنين، ميانگين مقادير شاخص HPI مربوط به نمونه هاي فصول زمستان و تابستان به ترتيب برابر با 4.73 و 11.74 بود که بسيار کم تر از مقادير بحراني آلودگي آب آشاميدني بود.
نتيجه گيري: گرچه در حال حاضر منابع آب زيرزميني دشت قلعه شاهين به عناصر سرب و کادميوم آلوده نيست، اما با توجه به توان کشت دو بار در سال در منطقه مورد مطالعه، نظارت بر منابع آب زيرزميني اين منطقه به صورت دوره اي از نظر غلظت فلزات سنگين توصيه مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی