نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  4 , شماره  1 (7) ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

مشروعيت درآمدزايي «ريسك و مخاطره» در بازارهاي مالي از ديدگاه فقه اماميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است