نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر موفقيت برنامه هاي تمرکززدايي ترويج کشاورزي کشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است