برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 256 تا صفحه 259 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارايي فرآيند انعقاد و لخته سازي شيميايي توسط منعقد کننده هاي مختلف (آلوم، کلرورفريک، پلي آلومينيوم کلرايد، آهک) در حذف رنگ Navy Blue CE-RN نساجي از محلول هاي آبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات محیط زیست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعه حاضر به بررسي کارايي منعقد کننده هاي آلوم (Al2(SO4)3.18 H2O)، کلرورفريک (FeCl3.6H2O)، پلي آلومينيوم کلرايد ( Polyaluminium Chlorideيا PAC) و آهک (CaO) جهت حذف رنگ Navy Blue CE-RN نساجي از محلول هاي آبي پرداخت.
روش ها: خصوصيات رنگ شامل طول موج غالب، ته رنگ، درجه درخشندگي و درصد خل
وص رنگ Navy Blue CE-RN با روش Multi-wavelength spectrophotometric تعيين گرديد. دوز و pH بهينه و (Sludge volume index) SVI منعقد کننده ها از طريق آزمايش Jar بررسي شد. در نهايت، کارايي منعقد کننده ها در شرايط بهينه با يکديگر مقايسه گرديد. انتخاب منعقد کننده بهتر با توجه به کارايي و مسايل اقتصادي صورت گرفت.
يافته ها: طول موج غالب، درجه درخشندگي و درصد خلوص رنگ طبق روش ذکر شده به ترتيب
473 nm، 19 درصد و 53 درصد به دست آمد. PAC بهترين کارايي را در بين منعقد کننده ها با دوز 0.1 گرم بر ليتر و pH بهينه 6 در حذف (Chemical oxygen demand) COD و رنگ به ترتيب با راندمان 84 و 93 درصد داشت و SVI آن برابر با 1324 ليتر بر گرم بود.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که
PAC، يک منعقد کننده با کارايي بالا و صرفه اقتصادي در حذف رنگ Navy Blue CE-RN است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی