نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  43 , شماره  3 ; از صفحه 329 تا صفحه 340 .
 
عنوان مقاله: 

لياقت هاي ترويجي موردنياز کارشناسان کشاورزي شرکت هاي مشاوره اي (مورد مطالعه: مروجان خصوصي شهرستان مرودشت)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است