نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  3 , شماره  8 ; از صفحه 39 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل زمينه هاي توسعه گردشگري در سكونتگاه هاي روستايي شهرستان ساري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است