نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  46 , شماره  2 ; از صفحه 273 تا صفحه 292 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي توسعه کارآفريني اکوتوريسم در مناطق روستايي (مطالعه موردي: رود دره هاي گردشگري استان تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است