برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1396 , دوره  14 , شماره  53 ; از صفحه 5 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

حاکميت برنامه بازآفريني بافت ناکارآمد شهر تهران با رويکرد شبکه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

مبحث بافت هاي ناکارآمد و توجه به بهبود فضاي زيستي در نواحي فرسوده شهري يکي از مباحث پيچيده و چند وجهي در حوزه شهرسازي و مديريت شهري به شمار مي رود. نظر به اهميت بازآفريني بافت ناکارآمد شهري تاکنون قوانين و مصوبه هاي زيادي سعي در ايجاد شرايط و تسهيل امور مربوط به آن داشته اند، اما با اين وجود به نظر مي رسد پيشرفت چنداني در اين حوزه صورت نگرفته است. يکي از دلايل قابل ذکر، ماهيت چند تخصصي و متنوع پروژه ها همراه با حضور ذي نفعان متعدد از نهادهاي خصوصي و عمومي در حوزه بازآفريني بافت ناکارآمد است که هماهنگي و هم راستايي عملکرد اين ذي نفعان موجب پيچيدگي فرايند بازآفريني مي شود. در واقع مي توان گفت که بازآفريني بافت ناکارآمد شهري داراي خصوصيات يک طرح است که شبکه اي از ذي نفعان در اجرا و پيش برد اهداف آن دخيل هستند و مطابق مطالعات پيشين يکي از مهم ترين عوامل در پيش برد اين طرح ها مساله حاکميت ذي نفعان آن است. لذا شناخت حاکميت اين شبکه و نقد آن مي تواند در موفقيت اين طرح ها تاثيرگذار باشد. به اين منظور، اين مقاله با استفاده از روش گروه هاي کانوني ميزان تعامل بين هر دو ذي نفع شناسايي شده را کمي سازي مي کند و سپس با استفاده از روش تحليل شبکه اجتماعي که ابزاري قدرتمند براي شناسايي و تحليل ابعاد مختلف شبکه ها محسوب مي شود، شبکه قدرت حاکم بر سازمان ها و نهادهاي مرتبط با برنامه بازآفريني شهر تهران را به منظور بررسي ميزان تعامل که يکي از مهم ترين ملزومات حاکميت اين شبکه هاست، مورد بررسي قرار مي دهد. در انتها با تمرکز بر ادبيات موضوع و تطبيق نتايج حاصل از تحليل شبکه اجتماعي با شرايط مطلوب، ضعف هاي وضع موجود را بررسي و رويکرد مناسب حاکميت را پيشنهاد مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی